Философия на персонала - Кариера - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Отговорен работодател

Квеенбергер Лоджистикс приема отговорно своята задача на отговорен работодател.

 

Философията на персонала се основава на следните опорни точки:

  • Ние зависим един от друг.
  • Ние предлагаме предизвикателни услуги, които основно се градят на служителя и неговия /нейния ангажимент.
  • Ние се подкрепяме.
  • Нашите служители имат право на работна среда, която насърчава техните възможности, така че те да могат да осигурят изискваните от тях постижения.
  • Ние търсим най-добрите.

 

Ние също използваме нашия успех, за да бъдем привлекателен работодател за най-добрите служители в бранша.

Назад

Кандидатствайте сега!

Поемете инициативата!Телефон!

Tel.: +43 (0)50145-0