Насоки за кандидатстване - Кариера - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Успешно кандидатстване

Как да получите по-лесно мечтаната от Вас работа в Квеенбергер Лоджистикс?

1. Как да кандидатствам ?

Проверете дали Вашата молба за кандидатстване описва точно името и работата, за която кандидатствате (важно: вярно име на фирмата, съответстващ клон, правилно име на лицето за контакт и т.н.)

 

Опитайте се да посочите Вашите лични интереси, както и личните си качества по оптимален начин в молбата. Актуалната Ви автобиография, всички необходими сертификати и професионална снимка трябва да бъдат част от Вашия комплект документи. Преди да изпратите Вашата молба, проверете я повторно, за да избегнете грешки и специално правописни грешки!

 

Вашата кандидатура за работа трябва да отговаря на следните въпроси:

  • За коя длъжност кандидатствате?
  • Защо кандидатствате точно за тази длъжност?
  • Какво очаквате като задължения?
  • Защо сте подходящ точно за тази длъжност?

 

2. Интервю за работа:

Първото препятствие е преодоляно. Сега идва следващата крачка, личното интервю за работа. Първото впечатление е най-важно и то трябва да бъде внимателно подготвено:

 

  • Запомнете името на лицето за контакт.
  • Измислете въпроси, свързани с компанията, ангажиментите, работната среда и възможностите за професионално обучение.
  • Помислете за очакванията Ви за работна заплата. Проучете какво е обичайно в тази връзка.
  • Задължително е да бъдете точен и неподправен по време на интервюто.
  • Оставете интервюто да бъде водено от интервюиращия.
  • Егергичното ръкостискане също право добро впечатление.

 

Успех!

Назад

Кандидатствайте сега!

Поемете инициативата!Телефон!

Tel.: +43 (0)50145-0