Завършили - Работа в Аугустин Квеенбергер - Кариера - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Изключителни шансове за започване на Вашата кариера

Директно от университета или от друга обучаваща институция - Квеенбергер Лоджистикс Ви предлага най-добрите шансове за започаване на Вашата кариера.

Завършилитe имат широк обхват от възможности за кариера в Квеенбергер Лоджистикс.

 

Стажантска програма:

След завършване на университета ще бъдете индивидуално обучени в рамките на “обучение на работното място“. Вие ще преминете през различни отдели и ще се запознаете с компанията и нейните процеси по най-добрия начин. По този начин ще се открият Вашите силни страни и можете да бъдете наети най-ефективно и целево.

 

 

Като директно постъпващ на служба, персонален ментор ще Ви подкрепя в началото. Той/тя ще Ви наблюдава в ежедневната Ви работа в началото на професионалния Ви път и ще бъде едновременно от помощ за Вас и отговорен за Вашето обучение.

 

 Назад

Кандидатствайте сега!

Поемете инициативата!Телефон!

Tel.: +43 (0)50145-0