Оперативна стратегия - Компания - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Оперативна стратегия

Квеенбергер Лоджистикс предлага стабилни и надеждни процеси и решения, които се основават на комплексно управление на качеството.

Качеството на обслужване се основава на ефективни процеси в логистичната верига и прозрачен поток на информация.

 

Туй като процесите се контролират от хора, успехът зависи основно от тяхната отдаденост и лична отговорност. Ето защо, Квеенбергер Лоджистикс развива комплексно управление на качеството.

 

Това обединява стандартни процеси, стабилна структура на проектите, цялостното използване на ресурсите, и унифицирани индекси за отчитане на постиженията, които правят измерим успеха на проектите. Резутатът е добавена стойност за клиентите, които могат да се фокусират върху техния основен бизнес и могат да разчитат на своя логистичен партньор.

 

Track & Trace

От тук може да влезете в програмата за проследяване на Квеенбергер
вход