Печат - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Печат

Фирмени данни

АУГУСТИН КВЕЕНБЕРГЕР ГРУП ГмбХ
Гевербегебит Норд 5
5204 Щрасвалхен
Телефон +43 (0)50145-0

Факс  +43 (0)50145-25399
www.augustin-quehenberger.com
office@quehenberger.com

Номер в Търговския регистър

FN 327236f

 

Регионален и търговски съд Залцбург

Управляващи Директори

Кристиян Фюрщалер, Родолф Шотел


Лоби
Федерална икономическа камара на Залцбург

ГРУПОВ сертификат съгласно

ISO 9001, ISO 14001 and BS OHSAS 18001

 

Уебсайт концепция, дизайн, разработване и изпълнение: