Печат - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Печат

 

Фирмени данни

АУГУСТИН КВЕЕНБЕРГЕР ГРУП ГмбХ
Гевербегебит Норд 5
5204 Щрасвалхен
Телефон +43 50145-0

Факс  +43 50145-25399


www.augustin-quehenberger.com
office@quehenberger.com

 

 

Собственик / издател на медиите

АУГУСТИН КВЕЕНБЕРГЕР ГРУП ГмбХ
Гевербегебит Норд 5
5204 Щрасвалхен
Телефон +43 50145-0

Факс  +43 50145-25399


www.augustin-quehenberger.com
office@quehenberger.com

 


Номер в Търговския регистър

FN 327236f

 

Регионален и търговски съд Залцбург

Управляващи Директори

Кристиян Фюрщалер, Родолф Шотел


Лоби
Федерална икономическа камара на Залцбург

ГРУПОВ сертификат съгласно

ISO 9001, ISO 14001 and BS OHSAS 18001