Direct - Продукти - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

С обратна разписка

Цялостно управление на транспорта, съобразено с индивидуалните изисквания.

Дългогодишният ни опит, иновативните ни услуги и специфичните ни знания в индустрията са в основата на транспортните услуги на Квеенбергер Лоджистикс. От комплектни товари (FTL) до не пълни камиони (LTL), или в съчетание с железопътен транспорт - ние осигуряваме транспорт, който искате.

 

Q FTL - комплектни товари

Услугите на Q FTL обхващат диапазон от класически превози от точка А до Б, изчислени въз основа на дневни ставки, чак до комплексни транспортни логистични решения, включително аутсорсинг - в зависимост от изискванията.

 

Модерната автомобилна флота на Квеенбергер Логистикс с повече от 500 превозни средства гарантира транспорт на максимално високо качество и гъвкавост. В допълнение, голяма база данни от одобрени подизпълнители може да се използва.

 

Благодарение на специализация в определени региони и индустрии, ние сме в състояние да осигурим точни транзитни времена. Услугите за проследяване и уведомяване чрез съобщения осигуряват прозрачност по цялата логистична верига.

 

 

Q LTL

В Q LTL използваме нашите специализирани отдели,за да комбинираме вашия LTL товар. Клиентите ни получават навременни решения от нашите специалисти.

 

 

 

Q Intermodal

Чрез нашите собствени контейнери, нашият най-съвременен автопарк и партньорствата ни из цяла Европа, ние в Квеенбергер Логистикс съчетаваме различни видове транспорт, с цел оптимизиране на интермодални транспортни решения.

 

Географският фокус на концепцията от врата до врата, се намира на пазарите в Германия, Италия, Австрия, Унгария, Румъния, Турция и Гърция. Квеенбергер Логистикс създава най-ефективното решение в рамките на този интермодален коридор.

Допълнителна информация

Имате ли някакви въпроси за

нашата Мрежа и  решения за управление на товарите?
Не се колебайте да се свържете с нас: