Jogi figyelmezetések - Quehenberger Logistics

Close to your business.

Jogi figyelmeztetések

Használati feltételek
A honlapunkon lévő valamennyi tartalom a szerzői jog védelme alatt áll. Valamennyi adat felhasználását kifejezetten magán, és nem pedig kereskedelmi célokra engedélyezzük, kivéve a nyilvános rendelkezésre bocsátás formájában történő felhasználást (internetes oldalak...stb). Minden egyéb nyilvános vagy kereskedelmi célokra történő felhasználáshoz, függetlenül annak formájától, a Quehenberger Logistics GmbH előzetes írásos engedélye szükséges. Engedélyezett sokszorosítás esetében a Quehenberger Logistics GmbH szerzői jogaira kifejezetten utalni kell. A tartalmakat semmi esetre sem szabad megváltoztatni, különös tekintettel magára a szerzői jog által védett üzemre, annak jogcímére vonatkozó változtatásokra, ill. a jogelőd megnevezését illetően rövidítéseket, kiegészítéseket vagy egyéb más módosításokat és fordításokat is tilos végrehajtani. Ezen használati feltételek megsértése feljogosítja a Quehenberger Logistics GmbH-t, többek között, abbahagyásra és megszüntetésre irányuló jogigényre, valamint megfelelő fizetési igényre és kártérítési igényre, és a nyereség kiadásának az érvényesítésére.

Internet szolgáltatások
A mi weboldalaink tartalmaznak kereszthivatkozásokat (LINKEK) is más ajánlattevők weblapjaihoz. Olyan idegen tartalmakért, melyek az ilyen fajta kereszthivatkozásokon (LINKEK) keresztül érhetőek el, a Quehenberger Logistics GmbH nem vállal felelősséget. Az idegen ajánlat az első kereszthivatkozás létrehozásakor ellenőrzésre került a jogellenes tartalmakra vonatkozóan. Csak miután megállapítjuk, vagy figyelmeztetést kapunk azzal kapcsolatban, hogy egy ajánlat jogellenes tartalommal rendelkezik, akkor fogjuk az adott kereszhivatkozást (LINK) megszüntetni, amennyiben az technikailag lehetséges és elvárható. A weboldalainkon sütiket és egy session menedzsmentet használunk, melyek online ajánlataink használatát megkönnyítik. A sütijeink nem tartalmaznak személyre vonatkozó információkat, sem az Ön e-mai címét, sem azt nem kell közölnie velünk, hogy Ön kicsoda.


Garancia/kártérítés
Az internetes oldalalainkon lévő információk a lehető legnagyobb körültekintéssel kerültek összeállításra. Azonban a Quehenberger Logistics GmbH nem vállal semmiféle garanciát azok teljeskörűségére vagy alkalmasságára vonatkozóan adott felhasználási célokra. Az internetes oldalakon rendelkezésre bocsátott információk használata a felhasználó saját felelősségére történik. Bármilyen jogalapon történő, a Quehenberger Logistics GmbH ellen irányuló kártérítési igény szándékosságra és súlyos gondatlanságra korlátozódik. A tisztán vagyoni károk, ill. hiba következtében bekövetkezett károk miatti felelősség teljes egészében kizárt.

Alkalmazandó jog
Az osztrák jog érvényes.

Kijelentem, hogy a használati feltételekkel, beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot is, egyetértek.