Декларация за поверителност - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Указание за защита на личните данни

Актуализирано през: м. май 2018 г.

 

Отговорно лице

Радваме се, че проявявате интерес към нас и нашите услуги. В настоящото указание за защита на личните данни Ви информираме за аспектите при обработването на данните на нашия уебсайт, т.е. за какви цели AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, със седалище в промишлена зона север 5, 5204 Щрасвалхен, Австрия (наричан по-надолу и AQG) и свързаните с фирмата предприятия събира и обработва Вашите данни, когато посещавате този уебсайт. Защитата на Вашите лични данни е важна за нас! Ние обработваме личните данни, събирани при посещение на нашия уебсайт, изключително в съответствие с актуалните нормативни разпоредби за защита на личните данни. Нашите уеб сайтове може да съдържат връзки към сайтове на други доставчици, към които не се прилага настоящата декларация за поверителност.

 

 

Събиране, обработка и използване на лични данни

 

Файлове за достъп / Server Logfiles

При използване на сайта ни, нашите уеб сървъри автоматично събират и съхраняват данните, които Вашият браузър изпраща до нас. Тук става въпрос за информация относно типа и версията на браузъра, използваната информационна система, URL адрес на референта, име на хоста за достъп до компютър (IP адрес), часът на сървърната заявка, прехвърленото количество данни и съобщението дали ползването е било успешно.

IP адресите на потребителите се изтриват или им се придава анонимност след приключване на ползването. При анонимизирането IP адресите така се променят, че същите въз основа на предоставената ни информация не може да бъдат отнесени към определено физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Данните в така наречените лог файлове се оценяват от нас анонимно и единствено с цел подобрим нашия сайт и да го направим по-лесен за употреба, както и да намираме и отстраняваме по-бързо техническите грешки. Те се използват също така и за контрол на капацитета на сървъра, за да може в случай на нужда да осигурят съответния обем данни.

 

Формуляр за регистрация

Данните, които Вие ни предоставяте чрез формуляра за регистрация на нашия уебсайт, се съхраняват на нашите уеб сървъри 14 дни за целите на обработка на заявката, след което те се изтриват.

 

Предаване (трансфер) на лични данни

Личните данни, които Вие ни предоставяте, предаваме без Вашето изрично съгласие само до дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението на нашата поръчка до свързани фирми и бизнес партньори, но в никакъв случай не до неангажирани трети страни. Ние не ги продаваме за рекламни цели на търговски потребители.

AQG ангажира външни доставчици на услуги за целите на обработката на данни. Ние поставяме на тези фирми изискването, свързаните с обработката лични данни да използват изключително по предназначение и да се осигури адекватна защита на данните в съответствие с действащите местни разпоредби за защита на данните.

 

Бисквитки

Нашият уебсайт използва т. нар. бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват с помощта на браузъра на Вашето крайно устройство. Те не причиняват щети, а служат за това, нашият уебсървър да разпознава Вашия компютър и да улесни навигацията и използваемостта на нашия уебсайт. Ние използваме бисквитки, за да направим нашия сайт по-лесен за употреба и да Ви осигурим оптимално посещение на нашия уебсайт. Някои бисквитки остават на Вашето крайно устройство, докато Вие ги изтриете. Вие можете така да настроите Вашия браузър, че той да Ви информира, преди да получите бисквитка. Това Ви дава възможност да решите, дали да приемете бисквитката. Вие също така можете да настроите Вашия браузър така, че бисквитките да се деактивират. Но в този случай има вероятност някои услуги от нашия уебсайт да не функционират правилно. Допълнителна информация за използваните в този сайт бисквитки ще намерите тук.

 

Анализ на използването на уебсайта с помощта на Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки", текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уеб сайта от Вас. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на този уеб сайт от Вас, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активирана IP анонимност за този уеб сайт, Вашият IP адрес ще бъде съкратен преди това от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи се предава пълният IP адрес към сървър на Google в САЩ и той бива там съкратен. От името на оператора на този уеб сайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уеб сайта от Вас, да състави доклади за активността на уебсайта и за да предостави други услуги, свързани с използването на уеб сайта и интернет услуги, към оператора на уебсайта. IP адресът, предаван от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google. Вие можете да откажете запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на Вашия Browser софтуер; обръщаме Ви внимание обаче, че в този случай може да не сте в състояние да използвате в пълна степен всички функции на този уебсайт . Можете също така да откажете данните, генерирани от бисквитата и свързани с ползването на сайта (вкл. Вашият IP адрес) от страна на Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате Browser Plugin, намиращ се на следния линк. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

 

Освен това можете да откажете събирането на данни от Google Analytics, като кликнете на следния линк. По този начин се поставя Opt-Out бисквитка и бъдещото събиране на данни при посещението Ви в този уеб сайт се възпрепятства:

Деактивиране на проследяването Активиране на проследяването отново

 

Допълнителна информация относно условията за ползване и защита на данните ще намерите на http://www.google.com/analytics/terms/bg.html или на https://www.google.de/intl/bg/policies/. Обръщаме Ви също така внимание, че на този уебсайт Google Analytics е бил разширен с кода „anonymizeIp“, за да се гарантира анонимното събиране на IP адреси (т.нар.IP маскиране).

Защита на данните

Всички предоставени от Вас горепосочени данни са защитени от нас с подходящи технически и организационни средства, за да ги защитим от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност са обект на непрекъснат контрол и подобрение, в съответствие с технологичното развитие и организационните възможности.

 

Използване на уебсайта от непълнолетни лица

Преди предаване на данни чрез нашия уебсайт от потребители, които са на 14-годишна възраст или по-млади, е необходимо предварително да се получи съгласието на родителите / настойниците. Без това съгласие е забранено предоставянето на данни. Ако все пак ни изпратите данни, ние ще спрем тяхната обработка, веднага след като узнаем за това.

 

Достъп по информация, промяна и изтриване на Вашите данни

Имате право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, както и правото на прехвърляне на Вашите лични данни. Можете също така по всяко време да отмените всяко вече дадено съгласие за обработка на личните Ви данни. Законосъобразността на обработката на личните Ви данни до момента на отмяната не се засяга от оттеглянето. Имате също така право по всяко време и на възражение срещу обработката на Вашите лични данни на datenschutz@quehenberger.com. В случай на възражение Вашите лични данни няма да бъдат повече обработвани. Имате право да подадете жалба към съответния компетентен надзорен орган (в Австрия: Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien / Виена, dsb@dsb.gv.at).

 

Въпроси относно Уведомлението за поверителност

Този уебсайт се поддържа от AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно указанието за защита на личните данни или нашата работа с Вашите данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Мартина Ебнер.

 

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Datenschutz
Martina Ebner
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
Austria
datenschutz@quehenberger.com