Kompanija - Quehenberger Logistics

Bliskost vašem poslu.

Pružatelj usluga logistike sa tradicijom: Close to your business.

Specijalist za mrežnu i ugovornu logistiku

Od travnja 2010 godine kompanija Quehenberger Logistics iz Salzburga je ponovno aktivna pod starim imenom u Austriji i u Istočnoj Euopi. Tradicionalna austrijska kompanija je u vlasništvu Christian Furstaller-a i Rudolphe Schoettel-a kao i predhodnog vlasnika Rudi Quehenberger-a.

 

Kao specijalist za mrežni transport i ugovornu logistiku, Quehenberger Logistics

ima  razvijenu vlastitu mrežu zbirnog transporta u Austriji i 56 drugih lokacija u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi. Sa više od 2.700 zaposlenika Quehenberger Logistics nudi širok spektar transportnih i logističkih usluga. Outsorcing Logistike predstavlja temeljnu djelatnost kompanije koja optimalizira procese logistike za svoje klijente i vanjske partnere.

Kontakt

Praćenje & Trag

Ovdje se možete prijaviti na Quehenberger alate za praćenje.
Prijava