Jogi figyelmezetések - Quehenberger Logistics

Close to your business.

Jogi figyelmeztetések

Használati feltételek
A honlapunkon lévő valamennyi tartalom a szerzői jog védelme alatt áll. Valamennyi adat felhasználását kifejezetten magán, és nem pedig kereskedelmi célokra engedélyezzük, kivéve a nyilvános rendelkezésre bocsátás formájában történő felhasználást (internetes oldalak...stb). Minden egyéb nyilvános vagy kereskedelmi célokra történő felhasználáshoz, függetlenül annak formájától, a Quehenberger Logistics GmbH előzetes írásos engedélye szükséges. Engedélyezett sokszorosítás esetében a Quehenberger Logistics GmbH szerzői jogaira kifejezetten utalni kell. A tartalmakat semmi esetre sem szabad megváltoztatni, különös tekintettel magára a szerzői jog által védett üzemre, annak jogcímére vonatkozó változtatásokra, ill. a jogelőd megnevezését illetően rövidítéseket, kiegészítéseket vagy egyéb más módosításokat és fordításokat is tilos végrehajtani. Ezen használati feltételek megsértése feljogosítja a Quehenberger Logistics GmbH-t, többek között, abbahagyásra és megszüntetésre irányuló jogigényre, valamint megfelelő fizetési igényre és kártérítési igényre, és a nyereség kiadásának az érvényesítésére.

Adatvédelem
Ön kifejezetten megadja a mindenkor visszavonható engedélyét ahhoz, hogy az Ön ajánlatkérése keretében megadott személyes adatok az Ön ajánlatkéréseinek a feldolgozása céljából feldolgozásra és felhasználásra kerüljenek. A Quehenberger Logistics GmbH bizalmasan kezeli az Ön adatait, azokat nem fogja értékesíteni, bérbeadni, vagy harmadik fél számára rendelkezésre bocsátani.

Internet szolgáltatások
A mi weboldalaink tartalmaznak kereszthivatkozásokat (LINKEK) is más ajánlattevők weblapjaihoz. Olyan idegen tartalmakért, melyek az ilyen fajta kereszthivatkozásokon (LINKEK) keresztül érhetőek el, a Quehenberger Logistics GmbH nem vállal felelősséget. Az idegen ajánlat az első kereszthivatkozás létrehozásakor ellenőrzésre került a jogellenes tartalmakra vonatkozóan. Csak miután megállapítjuk, vagy figyelmeztetést kapunk azzal kapcsolatban, hogy egy ajánlat jogellenes tartalommal rendelkezik, akkor fogjuk az adott kereszhivatkozást (LINK) megszüntetni, amennyiben az technikailag lehetséges és elvárható. A weboldalainkon sütiket és egy session menedzsmentet használunk, melyek online ajánlataink használatát megkönnyítik. A sütijeink nem tartalmaznak személyre vonatkozó információkat, sem az Ön e-mai címét, sem azt nem kell közölnie velünk, hogy Ön kicsoda.

 

Felhasználói fiókok / Nyomkövetés  
Ez a weboldal Goodle Analytics-et használ. Ez egy web elemző szolgáltatás, melyet a Google Inc. biztosít. A Google Analysis úgynevezett “Cookie”-kat használ, melyek szöveges fájlok formájában kerülnek az Ön számítógépére. Ezek segítségével elemezhető a weboldal használata. Alapesetben az Ön felhasználási szokásait tartalmazó “cookie” a Google az USA-ban lévő szervereire kerül továbbításra és tárolásra. A Google az így kapott információkat – az oldal üzemeltetőjének megbízásából – arra használja, hogy riportok formájában értékelje a felhasználó tevekénységét a weboldalon, melyek segítségével az oldal üzemeltetője további szolgálatatásokat nyújthat a felhasználónak. A szolgáltatási és adatvédelmi irányelvekről tájékozódjon a következő címen: http://www.google.com/analytics/terms/us.html vagy https://support.google.com/analytics?hl=en#topic=1008008.


Böngészője megfelelő beállításával Ön megakadályozhatja a “cookie”-k tárolását. Ebben az esetben ugyanakkor megtörténhet, hogy Ön nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal nyújtotta lehetőségeket. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az alábbi linken található, böngészőprogramba beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy adatai (IP címét is beleértve) rögzítésre, a Google-hoz továbbításra, majd pedig feldolgozásra kerüljenek. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Ezen kívül, lehetősége van kikapcsolni a weboldal felhasználási szokásait rögzítő folyamatokat, melyet a következő linken tehet meg: Disable Google Analytics data collection for this website. Ebben az esetben egy “opt-out cookie” kerül beállításra, mely a későbbiekben megakadályozza az Ön felhasználói szokásait rögzítő folyamatok működését ezen a weboldalon.

Garancia/kártérítés
Az internetes oldalalainkon lévő információk a lehető legnagyobb körültekintéssel kerültek összeállításra. Azonban a Quehenberger Logistics GmbH nem vállal semmiféle garanciát azok teljeskörűségére vagy alkalmasságára vonatkozóan adott felhasználási célokra. Az internetes oldalakon rendelkezésre bocsátott információk használata a felhasználó saját felelősségére történik. Bármilyen jogalapon történő, a Quehenberger Logistics GmbH ellen irányuló kártérítési igény szándékosságra és súlyos gondatlanságra korlátozódik. A tisztán vagyoni károk, ill. hiba következtében bekövetkezett károk miatti felelősség teljes egészében kizárt.

Alkalmazandó jog
Az osztrák jog érvényes.

Kijelentem, hogy a használati feltételekkel, beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot is, egyetértek.