Jogi figyelmezetések - Quehenberger Logistics

Close to your business.

Jogi figyelmeztetések

Használati feltételek
A honlapunkon lévő valamennyi tartalom a szerzői jog védelme alatt áll. Valamennyi adat felhasználását kifejezetten magán, és nem pedig kereskedelmi célokra engedélyezzük, kivéve a nyilvános rendelkezésre bocsátás formájában történő felhasználást (internetes oldalak...stb). Minden egyéb nyilvános vagy kereskedelmi célokra történő felhasználáshoz, függetlenül annak formájától, a Quehenberger Logistics GmbH előzetes írásos engedélye szükséges. Engedélyezett sokszorosítás esetében a Quehenberger Logistics GmbH szerzői jogaira kifejezetten utalni kell. A tartalmakat semmi esetre sem szabad megváltoztatni, különös tekintettel magára a szerzői jog által védett üzemre, annak jogcímére vonatkozó változtatásokra, ill. a jogelőd megnevezését illetően rövidítéseket, kiegészítéseket vagy egyéb más módosításokat és fordításokat is tilos végrehajtani. Ezen használati feltételek megsértése feljogosítja a Quehenberger Logistics GmbH-t, többek között, abbahagyásra és megszüntetésre irányuló jogigényre, valamint megfelelő fizetési igényre és kártérítési igényre, és a nyereség kiadásának az érvényesítésére.

Adatvédelem
Ön kifejezetten megadja a mindenkor visszavonható engedélyét ahhoz, hogy az Ön ajánlatkérése keretében megadott személyes adatok az Ön ajánlatkéréseinek a feldolgozása céljából feldolgozásra és felhasználásra kerüljenek. A Quehenberger Logistics GmbH bizalmasan kezeli az Ön adatait, azokat nem fogja értékesíteni, bérbeadni, vagy harmadik fél számára rendelkezésre bocsátani.

Internet szolgáltatások
A mi weboldalaink tartalmaznak kereszthivatkozásokat (LINKEK) is más ajánlattevők weblapjaihoz. Olyan idegen tartalmakért, melyek az ilyen fajta kereszthivatkozásokon (LINKEK) keresztül érhetőek el, a Quehenberger Logistics GmbH nem vállal felelősséget. Az idegen ajánlat az első kereszthivatkozás létrehozásakor ellenőrzésre került a jogellenes tartalmakra vonatkozóan. Csak miután megállapítjuk, vagy figyelmeztetést kapunk azzal kapcsolatban, hogy egy ajánlat jogellenes tartalommal rendelkezik, akkor fogjuk az adott kereszhivatkozást (LINK) megszüntetni, amennyiben az technikailag lehetséges és elvárható. A weboldalainkon sütiket és egy session menedzsmentet használunk, melyek online ajánlataink használatát megkönnyítik. A sütijeink nem tartalmaznak személyre vonatkozó információkat, sem az Ön e-mai címét, sem azt nem kell közölnie velünk, hogy Ön kicsoda.

 

Felhasználói profilok / Nyomon követés
Ezen a weblapon az etracker GmbH (www.etracker.com) technológiáinak a segítségével adatok kerülnek összegyűjtésre és tárolásra marketing és optimalizálási célokból. Ezen adatok alapján álnév alatt felhasználói profilokat lehet létrehozni. Ehhez lehet sütiket felhasználni. A sütiknél olyan kis szövegfájlokról van szó, melyek lokálisan, az oldalt látogatok internet böngészőjének a pufferében van eltárolva. A sütik lehetővé teszik az internet böngésző újbóli felismerését. Az etracker-technologiák segítségével megszerzett adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül nem fogják arra használni, hogy ezen weblap látogatója személyesen azonosításra kerüljön, és nem kerülnek személyre vonatkozó adatokhoz az álnév hordozón keresztül hozzárendelésre. Az adatgyűjtés és tárolás engedélyezése a jövőre vonatkozóan bármikorvisszavonható.

Garancia/kártérítés
Az internetes oldalalainkon lévő információk a lehető legnagyobb körültekintéssel kerültek összeállításra. Azonban a Quehenberger Logistics GmbH nem vállal semmiféle garanciát azok teljeskörűségére vagy alkalmasságára vonatkozóan adott felhasználási célokra. Az internetes oldalakon rendelkezésre bocsátott információk használata a felhasználó saját felelősségére történik. Bármilyen jogalapon történő, a Quehenberger Logistics GmbH ellen irányuló kártérítési igény szándékosságra és súlyos gondatlanságra korlátozódik. A tisztán vagyoni károk, ill. hiba következtében bekövetkezett károk miatti felelősség teljes egészében kizárt.

Alkalmazandó jog
Az osztrák jog érvényes.

Kijelentem, hogy a használati feltételekkel, beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot is, egyetértek.