Двама служители разоварят на бюро пред флипчарт. Двама служители разоварят на бюро пред флипчарт.
Добре организирани и професионалисти.

Юрист в Квеенбергер Лоджистикс

Персоналът в нашия юридически отдел е експерт по всички въпроси, свързани със закона. Те преглеждат договорите и осигуряват вътрешни правни консултации за нашите служители.

Know-how по правни въпроси

Независимо дали е в областта на задълженията или в договорното право – нашите юридически специалисти са експерти в комуникацията с държавната администрация, адвокатите и клиентите.

Правни експерти с почтенност: Освен правна експертиза, този вид работа изисква точност, всеобхватно мислене, комуникативни умения, асертивност и силна ориентация към услугите. Работите аналитично, добре организирани сте, независими и обичате да се задълбочавате във Вашата област на експертиза? Тогава правният отдел на Квеенбергер Лоджистикс е идеален за Вас! 


Вашите задачи като юридически специалист включват

  • изготвяне, преглед, архивиране и администриране на договори
  • правни изследвания
  • изготвяне на правни становища по договори
  • обработка на специфични за фирмата и за индустрията въпроси
  • подготовка и започване на съдебни процедури
  • предоставяне на правна информация 

Вашите предимства в Квеенбергер Лоджистикс

Дали сте заинтересирани за правни работи и би сакале да станете дел од Quehenberger Logistics? Бројни предности ве чекаат!

Ние сме тук за Вас!

Имате въпроси? Нашите колеги от отдел Човешки ресурси очакват Вашето запитване!

Натиснете тук и можете да получите информация за множеството работни позиции за работа в Квеенбергер Лоджистикс.