Жена с таблет в склада. Жена с таблет в склада.
Успех чрез развитие.

Качество & Иновации

Ние в Квеенбергер Лоджистикс сме убедени, че устойчивият успех и иновациите са неразривно свързани. Само тези, които планират бъдещето, могат да продължат да задоволяват изискванията на своите клиенти в дългосрочен план.

Мислейки напред за бъдещето

Това, което правим днес, правим с най-високо качество, с професионализъм и страст. В същото време непрекъснато усъвършенстваме и постоянно развиваме нови подходи и решения, в центъра на всички усилия на нашата компания. Винаги сме отворени към ориентираното към бъдещето мислене и иновации – за да гарантираме, че имаме ефективността и рентабилността и заслужаваме доверието, което Вие като наш клиент имате към нас.

Сертификат

Как работим

Марката на волана на Квеенбергер стои отворена на масата.

За високо ниво на удовлетвореност към клиентите, ние непрекъснато развиваме стабилни, устойчиви процеси и решения на базата на интегрирана система за управление на качеството, безопасността и околната среда. Ефективните работни потоци по веригата на доставките и прозрачния поток от информация са от съществено значение за изключителното качество на услугите. 

Вашата полза: Услуги, на които можете да разчитате. Стандартизирани, но високо адаптивни процедури, стабилна настройка на проекта, ефективно използване на ресурсите и високо диагностични показатели за изпълнение заемат централно място при нас. Така можете да се съсредоточите върху основните си задачи и да разчитате на това, че сте в най-добрите ръце. 

Нашата оперативна стратегия:

В Квеенбергер Лоджистикс не се опитваме да преоткрием колелото: При създаването на специфични за клиента решения, ние разчитаме на нашия богат опит в тази област. Въз основа на това нашите експерти логистика разработват персонализирани процеси за най-добрите практики с индивидуални критерии и решения с добавена стойност. Те се създават в световен мащаб въз основа на едни и същи стандарти и впоследствие са съобразени с Вашите специфични изисквания.

Ние работим в съответствие с доказани и надеждни насоки за управление на проекти. По време на въвеждането на нови решения, ние сме в състояние да минимизираме рисковете, да осигурим плавен старт на проектите и да избегнем потенциалните източници на злополуки по време на ранните етапи. Това ни позволява да осигурим бърза и рентабилна реализация.

Заедно с нашите клиенти ние определяме необходимите KPI-и, които след това измерваме, илюстрираме и отчитаме с нашите IT системи в предварително определени интервали. Показателите за изпълнение са основата на непрекъснатия процес на оптимизация, заедно с редовните измервания на качеството, в които определяме потенциала за действие и визуализираме целите си.

Работим въз основа на принципите на оптимизирата логистика. Чрез рационализиране на процесите постигаме повишаване на качеството на нашите услуги и по този начин удовлетворяването на нашите клиенти. Вашата полза е в избягването на загубата на ресурси, последваща оптимизация на разходите и прозрачността от край до край. 

Дигитализация & Софтуерни решения

Дигитализацията е от съществено значение за логистиката и извън нея. Нашата цел е пълната дигитална връзка с нашите клиенти и партньори. По този начин се възползвате от още по-персионализирани решения и нови продукти във основа на Вашите специфични изисквания. Ние съсретодочаваме усилията си върху прозрачността на веригата на доставки и увеличената производителност благодарение на рационализирането и измеримостта на процесите. 

По време на нашата дигитализация, новите и иновативни софтуерни решения са от съществено значение за цялостната илюстрация на нашите процеси. Досега, например, успяхме да оптимизираме сроковете за изпълнение и почти напълно да автоматизираме редица процеси. Нашите шофьори използват софтуерно приложение, което напълно подпомага дейността им по време на курсовете

Интелигентна логистика

Снимка от склада с изображение на интелигентни логистични устойства.

Чрез използването на интелигентни информационни и комуникационни технологии, ефективно планираме и контролираме логистичните процеси. Ключовите думи в областта на интелигентната логистика в Квеенбергер са: безопасност, качество и прозрачност. Чрез мониторинг в реално време и интелигентно управление, цялата верига за доставки става прозрачна и контролируема. С помощта на най-съвременните устройства за диагностичен анализ и предаване на данни, можем незабавно да реагираме в случай на отклонение от предварително зададените изисквания на нашите клиенти.

Неизправностите на транспортната технология, температурните колебания, въздушното налягане, влажността или промените в маршрута – тези и други фактори могат да бъдат наблюдавани в реално време благодарение на интелигентната логистика. Това позволява незабавна реакция на отклоненията. Високата степен на прозрачност и яснота означава, че Вашите пратки са в безопасност по всяко време и винаги са в най-добрите ръце.

Иновативни спътници в Квеенбергер Лоджистикс

Снимка на логистичното устройство Roambee Bee
Roambee Bee
Безжично устройство за проследяване на камиони и контейнери, както и наблюдение в реално време на температурата, налягането на въздуха, позицията, движението, състоянието на стоките.
Снимка на логистичното устройво BeeBeacon Position I/II.
BeeBeacon Position I/II
Безжично устройство за надеждно проследяване на отделни пакети, стоки или облекла.
Снимка на логистичното устройство BeeBeacon Position II/II .
BeeBeacon Position II/II
Безжично устройство за използване на камиони с контролирана температура за наблюдение на температурните колебания, влажност, налягане на въздуха, местоположение и други.
Снимка на логистичното устройство Bee Fleet.
BeeFleet Diagnose
Безжично устройство за бордов диагностичен анализ по време на работа на превозното средство по отношение на скорост, удар, местоположение и др. Може да се използва като средство за наблюдение на автомобилния парк или като инстумент за техническа диагностика (работно състояние).