Двама служители до камион Квеенбергер Двама служители до камион Квеенбергер
Станете наш транспортен партньор.

Разчитаме на компетентни подизпълнители

Квеенбергер Лоджистикс е доставчик на цялостни транспортни и логистични услуги, с фокус върху Централна и Източна Европа. Ние ценим личния контакт с нашите клиенти и партньори в реални и надеждни взаимоотношения.

Станете транспортен партньор на Квеенбергер Лоджистикс

Като партньор на Квеенбергер Лоджистикс, бихте спечелите от сътрудничеството си с успешен транспортен и логистичен доставчик с отлични бъдещи перспективи. Вие и Вашите шофьорите може да очаквате големи ползи, които да Ви дадат предимство пред конкуренцията.

Може да се възползвате от

  • стабилна и предсказуема заетост с професионален партньор
  • своевременно заплащане
  • възможност да се възползвате от предимствата на голяма компания
  • ефективна, надеждна и безхартиена електронна администрация

Ние ценим откритата комуникация и подчертаваме доверието и дългосрочните бизнес отношения с нашите транспортни партньори. В замяна ние очакваме да спазвате нашите ценности.

Необходими условия

  • Откритост и прозрачност по отношение на текущата Ви професионална ситуация и възможностите Ви за изпълнение
  • Абсолютна надеждност
  • Професионално отношение към нашите клиенти
  • Наличие на квалифициран персонал