Двама служители до камион Квеенбергер Двама служители до камион Квеенбергер
Станете наш транспортен партньор.

Разчитаме на компетентни подизпълнители

Квеенбергер Лоджистикс е доставчик на цялостни транспортни и логистични услуги, с фокус върху Централна и Източна Европа. Ние ценим личния контакт с нашите клиенти и партньори в реални и надеждни взаимоотношения.

Станете транспортен партньор на Квеенбергер Лоджистикс

Като партньор на Квеенбергер Лоджистикс, бихте спечелите от сътрудничеството си с успешен транспортен и логистичен доставчик с отлични бъдещи перспективи. Вие и Вашите шофьорите може да очаквате големи ползи, които да Ви дадат предимство пред конкуренцията.

Може да се възползвате от

 • стабилна и предсказуема заетост с професионален партньор
 • своевременно заплащане
 • възможност да се възползвате от предимствата на голяма компания
 • ефективна, надеждна и безхартиена електронна администрация
 • опции за отдаване под наем и паркиране
 • възможностите за сервиз / обслужване
 • горивни карти и опции за зареждане с гориво
 • само наши собствени клиенти
 • висок пробег и дълги пътувания
 • договорни споразумения
 • GPS връзка с качване на документи и автоматично създаване на кредит

Ние ценим откритата комуникация и подчертаваме доверието и дългосрочните бизнес отношения с нашите транспортни партньори. В замяна ние очакваме да спазвате нашите ценности.

Необходими условия

 • Откритост и прозрачност по отношение на текущата Ви професионална ситуация и възможностите Ви за изпълнение
 • Абсолютна надеждност
 • Професионално отношение към нашите клиенти
 • Наличие на квалифициран персонал

Изисквано оборудване:

 • Камиони 13,6 лдм, мегатрейлъри
 • единчна или двойна езда