Декларация за поверителност - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Политика за защита на личните данни

Актуализирано през: Издание юни 2016 г.

 

Неприкосновеността на Вашия личен живот е от изключителна важност за нас. По-долу Ви информираме, какви лични данни събираме, как се използват данните, към кого се прехвърлят и какви права имате Вие във връзка с използването на Вашите лични данни. Ще научите също, какви действия за защита на данните се извършват и как да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на личните данни.

 

 

Отговорно лице

Отговорното лице за защита на личните данни е AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (наричан по-надолу и AQG)

 

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (Аугустин Квеенбергер Груп ГМБХ)
Gewerbegebiet Nord 5 (Гевербегебайт Норд 5)
5204 Straßwalchen (Щрасвалхен)
AUSTRIA (АВСТРИЯ)

или засегнатото от конкретния случай дружество в рамките на групата.

 

В качеството си на длъжностно лице по защита на личните данни Вашето лице за контакт по въпроси, свързани със защитата на данните е

Frau Martina Ebner (Мартина Ебнер)

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (Аугустин Квеенбергер Груп ГМБХ)
Gewerbegebiet Nord 5 (Гевербегебайт Норд 5)
5204 Straßwalchen (Щрасвалхен)
AUSTRIA (АВСТРИЯ)
datenschutz@quehenberger.com или dataprotection@quehenberger.com

 

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно указанието за защита на личните данни или нашата работа с Вашите данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Мартина Ебнер.

 

 

Какви данни обработваме ние:

Обхватът на обработваните лични данни зависи от различни фактори, от части от услугите, от които сте се възползвали, от предлаганото от нас и използваното от Вас обслужване, от естеството и обхвата на търговските ни отношения с Вас и т.н. Под лични данни се имат предвид такива данни, които позволяват Вашето лице да бъде идентифицирано. Това включва предимно лични данни (име, адрес, дата на раждане, данни за контакт и т.н.) или легитимиращи данни като документи за самоличност.

 

Личните данни могат да бъдат събрани и автоматично, когато посетите нашия сайт. Подробности по въпроса ще намерите в точка 1. Посещение / Ползване на нашия уебсайт.

 

Обработват се и онези данни, които Вие ни съобщавате, когато

 

Можем да получим също така данни и от обществено достъпни източници (напр. от търговския регистър, имотния регистър) или от трета страна, например от бизнес партньори, наши свързани предприятия, като част от преговорите по договора или изпълнението на договора.

 

Ако сте получили или въвели кодове за достъп, потребителско име и пароли, то сигурното съхраняване и конфиденциалността на тези данни е Ваша отговорност.

 

 

За какви цели обработване данни:

Ние обработваме лични данни само доколкото това е необходимо и само в съответствие с приложимите законови разпоредби, най-вече Общия регламент относно защитата на данните, както и националните закони за защита на личните данни. Личните данни се обработват от нас за предприемане на стъпки преди сключването на договор, за изпълнението на договор и за изпълнението на други бизнес интереси и задължения и само дотолкова, доколкото има правно основание за тяхната обработка, по-специално с цел

 • Изпълнение на договорни задължения
 • Изпълнение на законови задължения
 • Зза да бъдат защитени легитимни интереси

 

Ако няма правно основание, данните се обработват само в контекста на Вашето съгласие. С бъдещо действие Вие винаги имате право да отмените съгласието си за обработка на данни. Отменяне на съгласието е възможно по всяко време с помощта на неформален имейл до (datenschutz@quehenberger.com или dataprotection@quehenberger.com) или по пощата (AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Декларация за поверителност), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen (Щрасвалхен), AUSTRIA / АВСТРИЯ).

 

В случай че въз основа на Вашето съгласие Вие получавате бюлетин или вземате участие в запитвания до клиентите, отмяна на съгласието може да се направи също така и чрез отбелязания линк в изпратения до Вас имейл.

 

 

Кой какви данни получава:

Лични данни се прехвърлят, само ако това е разрешено от закона и доколкото то е необходимо за изпълнението на договор, за предприемане на предварителни стъпки преди сключването на договор, за спазването на законови задължения или за изпълнението на поръчка или в случай че проявите интерес към свободно работно място в някое от нашите предприятия от групата.

 

В рамките на дружеството Вашите данни получават само онези отдели или служители, на които същите са им необходими за изпълнението на договор, за спазването на законови задължения или за да бъдат защитени легитимни интереси. В случай че някое предприятие от групата изпълнява тези задачи, Вашите данни ще бъдат изпратени към съответното предприятие. При предаването на данни до предприятие от групата извън Европейския съюз, ние гарантираме, че европейските стандарти за защита на данните винаги се поддържат. Прехвърлянето на данни извън Европейския съюз, се извършва, например, ако кандидатствате за работа в предприятие от групата извън Европейския съюз или ако изпратите заявки до такива дружества.

 

Допълнително упълномощените от нас лица, обработващи лични данни (като напр. оператор на център за данни) получават Вашите лични данни, доколкото същите са необходими за изпълнението на техните задължения. Всички лица, обработващи лични данни (с други думи доставчици на външни услуги, които обработват данни от наше име) предоставят своите услуги в рамките на съответен писмен договор, който отговаря на правилата за защита на личните данни, който ги задължава, да запазят поверителността на информацията и да ги обработват само в контекста на предоставяната услуга.

 

 

Как защитаваме Вашите данни:

За да защитим Вашите данни, сме взели подходящи технически и организационни мерки, които да предпазят Вашите данни от загуба, манипулиране или неправомерен достъп. Тези мерки постоянно се актуализират в съответствие с нивото на техниката.

 

 

За какъв срок съхраняваме Вашите данни:

Вашите данни се съхраняват само докато това е необходимо и законосъобразно, в противен случай в рамките на задълженията за съхранение, които ни предписва законът.

 

 

Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни:

Вие можете по всяко време да се възползвате от правото си на достъп или коригиране и преносимост на данните, както и да изискате изтриването или ограничаването на обработването на Вашите лични данни. Предоставено съгласие за обработка на личните Ви данни може да бъде отменено по всяко време с бъдещо действие. Законосъобразността на обработката на личните Ви данни до момента на възражението не се засяга от тази отмяна.

 

Ако считате, че ние не обработваме Вашите лични данни в съответствие със закона, моля, да се свържете с нас. На datenschutz@quehenberger.com или dataprotection@quehenberger.com или посредством писмо до AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Декларация за поверителност), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen (Щрасвалхен), AUSTRIA (АВСТРИЯ), можете да ни съобщите Вашите притеснения.

 

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул.

„Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Център за информация и контакти

тел. 02/91-53-518, Работно време 9:00 - 17:30 ч.,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg,

Интернет страница: www.cpdp.bg

 
 

 

Как работим с данните на малолетни лица:

Малолетните лица под 16 годишна възраст не могат да предоставят ефективно съгласие за обработването на лични данни, а трябва да се даде съгласието на техните настойници. В случай че получим информация от деца под 16-годишна възраст, ние незабавно прекратяваме обработката на тези данни.

 

 

Доколко имаме право да изменяме нашата декларация за поверителност:

В случай че е необходимо ние си запазваме правото да променяме нашата политика за поверителност. Винаги ще намерите актуалната версия на декларацията за поверителност на нашия уеб сайт на www.quehenberger.com.

 

 

 

1. Посещение / Ползване на нашия уебсайт

Нашите уебсайтове се поддържат от AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, със седалище в Gewergebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, AUSTRIA / АВСТРИЯ (наричано по-долу AQG). При посещението и ползването на нашите уебсайтове, формуляри и услуги се събират, обработват и съхраняват различни данни.

 

Администраторът по обработването на лични данни е:

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen (Щрасвалхен)
AUSTRIA (АВСТРИЯ)

 

 

1.1 Данни от сърфирането

При използване на сайта ни, нашите уеб сървъри автоматично събират и съхраняват данните, които Вашият браузър изпраща до нас (Файлове за достъп / Server Logfiles). Тук става въпрос за информация относно

 • типа и версията на браузъра
 • използваната информационна система
 • URL адрес на референта
 • име на хоста за достъп до компютър (IP адрес)
 • часът на сървърната заявка
 • прехвърленото количество данни и съобщението дали ползването е било успешно.

IP адресите на потребителите се изтриват или им се придава анонимност след приключване на ползването. При анонимизирането IP адресите така се променят, че същите въз основа на предоставената ни информация не може да бъдат отнесени към определено физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

 

Данните в така наречените лог файлове се оценяват от нас анонимно и единствено с цел подобрим нашия сайт и да го направим по-лесен за употреба, както и да намираме и отстраняваме по-бързо техническите грешки. Те се използват също така и за контрол на капацитета на сървъра, за да може в случай на нужда да осигурят съответния обем данни.

 

 

1.2 Website Tracking бисквитки

Нашият уебсайт използва т. нар. бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват с помощта на браузъра на Вашето крайно устройство. Те не причиняват щети, а служат за това, нашият уебсървър да разпознава Вашия компютър и да улесни навигацията и използваемостта на нашия уебсайт.

 

Ние използваме бисквитки, за да направим нашия сайт по-лесен за употреба и да Ви осигурим оптимално посещение на нашия уебсайт. Някои бисквитки остават на Вашето крайно устройство, докато Вие ги изтриете.

 

Вие можете така да настроите Вашия браузър, че той да Ви информира, преди да получите бисквитка. Това Ви дава възможност да решите, дали да приемете бисквитката. Вие също така можете да настроите Вашия браузър така, че бисквитките да се деактивират. Но в този случай има вероятност някои услуги от нашия уебсайт да не функционират правилно. Допълнителна информация във връзка с ползваните на този уебсайт бисквитки ще намерите в нашето уведомление за бисквитки.

 

 

1.3 Website Tracking - Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки", текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уеб сайта от Вас. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на този уеб сайт от Вас, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

 

Google е сертифициран в съответствие с Privacy-Shield споразумението и гарантира по този начин, че ще спазва европейския закон за защита на личните данни (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Ние използване Google Analytics само при активирано IP анонимизиране. Това означава, че IP адресът на потребителя ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи се предава пълният IP адрес към сървър на Google в САЩ и бива там съкратен.

 

От името на оператора на този уеб сайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уеб сайта от Вас, да състави доклади за активността на уебсайта и за да предостави други услуги, свързани с използването на уеб сайта и интернет услуги, към оператора на уебсайта. IP адресът, предаван от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google. Тези данни биват изтрити след 26 месеца.

 

Вие можете да откажете запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на Вашия Browser софтуер; обръщаме Ви внимание обаче, че в този случай може да не сте в състояние да използвате в пълна степен всички функции на този уебсайт . Можете също така да откажете данните, генерирани от бисквитата и свързани с ползването на сайта (вкл. Вашият IP адрес) от страна на Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате Browser Plugin, намиращ се на следния линк. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

 

Освен това можете да откажете събирането на данни от Google Analytics, като кликнете на следния линк. По този начин се поставя Opt-Out бисквитка и бъдещото събиране на данни при посещението Ви в този уеб сайт се възпрепятства:

Tracking деактивиране Tracking повторно активиране

 

Допълнителна информация относно условията за ползване и защита на данните ще намерите на http://www.google.com/analytics/terms/bg.html или на https://www.google.de/intl/bg/policies/.

 

 

 

2. Ползване на онлайн формуляр за контакт

Данните, които Вие ни предоставяте чрез формуляра за регистрация на нашия уебсайт, се съхраняват на нашите уеб сървъри 14 дни за целите на обработка на заявката, след което те се изтриват. Подробности относно предоставянето на данни ще намерите на „Кой какви данни получава".

 

Събират се следните лични данни:

 • Собствено име (задължително поле)
 • фамилно име (задължително поле)
 • фирма (задължително поле)
 • улица, номер
 • пощенски код
 • град
 • държава
 • имейл (задължително поле)
 • телефон (задължително поле)
 • относно (задължително поле)
 • информация (задължително поле)
 • изпращане на имейл-копие на запитването
 • Потвърждение за прочитане на Декларацията за защита на личните

 

Информация относно Вашите права по отношение на § 13 от Общия регламент (EC) за защитата на данните ще намерите на „Какви права имате по отношение на Вашите лични данни“.

 

 

 

3. Ползване на формуляр за контакт - за подизпълнители

Данните, които Вие ни предоставяте чрез формуляра за контакт с цел запитване за подизпълнител на нашия уебсайт, се предават с цел обработка на запитването до съответното специализирано звено и след 14 дни биват изтрити от нашите уебсайтове. Подробности относно предоставянето на данни ще намерите на „Кой какви данни получава".

 

Събират се следните лични данни:

 • фирма (задължително поле)
 • улица, номер
 • пощенски код
 • град
 • държава (задължително поле)
 • идентификационен номер по ДДС (задължително поле)
 • уебсайт
 • обръщение
 • собствено име
 • фамилно име
 • позиция
 • телефон (задължително поле)
 • имейл (задължително поле)
 • Вътрешен транспорт Австрия
 • Редовни линии Австрия
 • Чартърен транспорт Австрия
 • Вътрешен транспорт за други страни
 • Международни редовни линии
 • Международен чартърен транспорт
 • Спринтери
 • камиони за къси разстояния Plane/брезент
 • камиони за къси разстояния Koffer/фургон
 • седлови влекачи
 • Автовлак Plane
 • Автовлак Koffer
 • WAB влекач със сменяема каросерия
 • Потвърждение за прочетена Декларация за защита на личните данни

Информация относно Вашите права по отношение на § 13 от Общия регламент(EC) за защитата на данните ще намерите на „Какви права имате по отношение на Вашите лични данни“.

 

 

 

4. Регистриране на услугата онлайн експресна резервация

На нашия уебсайт Ви предлагаме възможността, да се възползвате от нашата услуга за експресна резервация. Когато чрез тази услуга дадете поръчка за доставка на отделни товари, ще бъдат събрани следните по-долу изброени лични данни:

 

 • име на потребител (задължително поле)
 • собствено име (задължително поле)
 • фамилно име (задължително поле)
 • имейл-адрес (задължително поле)
 • парола (задължително поле)
 • телефонен номер (задължително поле)
 • клиентски номер
 • фирма
 • пощенски код
 • Обработване на пратката: Събиране на пратката / Доставка вкл. печат на етикети

Подробности относно предоставянето на Вашите данни ще намерите на „Кой какви данни получава".

 

Вашите данни се съхраняват само докато това е необходимо и законосъобразно, в противен случай в рамките на задълженията за съхранение, които ни предписва законът.

 

Информация относно Вашите права по отношение на § 13 от Общия регламент(EC) за защитата на данните ще намерите на „Какви права имате по отношение на Вашите лични данни“.

 

 

 

5. Ползване на Express Tracking

На нашия уебсайт Ви предлагаме възможност за проследяване (трекинг) на статуса на доставката по отношение на Вашите Express пакети. Когато използвате тази услуга, се събират и съхраняват въведения от Вас номер на товарителница (номер на пратка) с цел генериране на информация за статуса на товара.

 

Вашите данни се съхраняват само докато това е необходимо и законосъобразно, в противен случай в рамките на задълженията за съхранение, които ни предписва законът.

 

Подробности относно предоставянето на Вашите данни ще намерите на „Кой какви данни получава".

 

Информация относно Вашите права по отношение на § 13 от Общия регламент(EC) за защитата на данните ще намерите на „Какви права имате по отношение на Вашите лични данни“.

 

 

 

6. Ползване на услугата проследяване на пратките

Ние Ви предлагаме на нашия уебсайт възможност да ползвате услугата „Quehenberger Tracking Tools – проследяване на пратките“ с цел възлагане на заявка за товар и проследяване на пратките. Ако чрез тази услуга направете поръчка за доставка на палети, ще се съберат следните по-долу изброени лични данни:

 

 • име на потребител
 • собствено име
 • фамилно име
 • имейл-адрес
 • телефонен номер

Подробности относно предоставянето на Вашите данни ще намерите на „Кой какви данни получава".

 

Вашите данни се съхраняват само докато това е необходимо и законосъобразно, в противен случай в рамките на задълженията за съхранение, които ни предписва законът.

 

Информация относно Вашите права по отношение на § 13 от Общия регламент(EC) за защитата на данните ще намерите на „Какви права имате по отношение на Вашите лични данни“.

 

 

 

Въпроси относно Уведомлението за поверителност

Този уебсайт се поддържа от AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно указанието за защита на личните данни или нашата работа с Вашите данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Мартина Ебнер.

 

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Datenschutz
Martina Ebner
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
Austria
datenschutz@quehenberger.com или dataprotection@quehenberger.com