Качество, сигурност и околна среда - Компания - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Зелена логистика

Устойчивостта и опазването на ресурсите са основна грижа за Квеенбергер Лоджистикс.

Собствената SEQURITY е водеща в осигуряването на безопасност, качество и екологични услуги компания. SEQURITY гарантира за това, че Квеенбергер Лоджистикс отговаря на съответните правила за сигурност, качество и опазване на околната среда, както и това те да бъдат трайно установени в организацията.

Препратка към уеб-страницата на SEQURITY

Track & Trace

От тук може да влезете в програмата за проследяване на Квеенбергер
вход