Оперативна стратегия - Компания - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Оперативна стратегия

Quehenberger Logistics разработва стабилни и надеждни процеси и решения, които се основават на интегрирана система QSE-Management.

Качеството на обслужване се основава на ефективни процеси по логистичната верига и на прозрачен поток от информация.

 

Тъй като тези процеси се контролират от хора, успехът зависи основно от тяхната отдаденост и лична отговорност. Ето защо Quehenberger Logistics разработи интегрирана QSE-система за управление.

 

Тя обединява стандартизирани процеси, стабилна структура на проектите, цялостно използване на ресурсите и унифициране на показателите за ефективност, които правят измерим успеха на проекта. Резултатът е добавена стойност за клиентите, които могат изцяло да се фокусират върху техния основен бизнес и да разчитат на своя логистичен партньор.

 

Track & Trace

От тук може да влезете в програмата за проследяване на Квеенбергер
вход