b-i-c Solutions - Оперативна стратегия - Компания - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Best-in-Class Solutions = B-I-C solutions

За Квеенбергер Лоджистикс стандартизаия означава: идентифициране на идеалните оперативни процеси и прилагането им в цялата компания.

Ето как се създават B-I-C solutions за основните индустрии и продукти:

 


Best-in-Class Solutions или b-i-c Lösungen са отговора на Квеенбергер Лоджистикс за всеки несигурен и неефективен процес в логистичната индустрия.

 

В тази връзка, „best practice“ процесите при Квеенбергер са основата за постоянна експанзия и развитие на нашите B-I-C solutions.

 

Посредством тези решения ние стандартизираме и оптимизираме качеството и надеждността на нашите продукти. Държавните и продуктови граници се елиминират. Хомогенната система позволява постоянен контрол върху дейностите.

 

Посредством това, очакванията на клиентите на Квеенбергер Лоджистикс са най-големия приоритет – имайки предвид надеждността и доверието.

 

Track & Trace

От тук може да влезете в програмата за проследяване на Квеенбергер
вход