LEAN  - Оперативна стратегия - Компания - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Перфектността като стимул

LEAN управлението е повече от слоган за Квеенбергер Лоджистикс. Този организационен метод от автомобилната индустрия дава чудесни резултати и в логистиката.

LEAN управлението включва много повече от фокус върху разходите. Вместо това, то се стреми към най-добрия възможен баланс между трите целеви измерения на качеството, наличността и разходите. Културата LEAN дава възможност на компанията да става все по-успешна, тъй като цялата организация постоянно се адаптира към променящата се бизнес среда.

В тази връзка, една перспектива е в

 

центъра на вниманието: може да се опитвате да сте перфектни – но никога не можете да го постигнете напълно.

Ако не вървите напред, вървите назад.

Ако не вървите...

Общите условия се променят постоянно и навиците се налагат. Ето защо е важно да има постоянен напредък в мисленето LEAN.

Нататък
Общите условия се променят постоянно и навиците се налагат. Ето защо е важно да има постоянен напредък в мисленето LEAN.
Добрият баланс

Общите условия...

Добрият баланс между трите измерения  качество, разходи и наличност, е целта към която Квеенбергер Лоджистикс се стреми винаги.

Нататък

Track & Trace

От тук може да влезете в програмата за проследяване на Квеенбергер
вход