Success Metrics - Оперативна стратегия - Компания - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Success Metrics

Посредством унифицирани показатели за успеха Квеенбергер Лоджистикс постоянно проверява себе си.

Success Metrics служи за постоянно оценяване на начина на работа на Квеенбергер Лоджистикс в нейните четири основни дейности: ефективност, качество / обслужване, безопасност, и персонал.

 

Оценяването на начина на работа посредством тези индекси може да бъде определено, както  чрез регионални аспекти и продукти или чрез клиенти. Сравнението показва начина за постоянни подобрения и поддържа динамиката на всички корпоративни отдели. По този начин Квеенбергер Лоджистикс елиминира застоите.

 

 

Назад

Track & Trace

От тук може да влезете в програмата за проследяване на Квеенбергер
вход