Печат - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

Печат

 

Фирмени данни
АУГУСТИН КВЕЕНБЕРГЕР ГРУП ГмбХ
Гевербегебит Норд 5
5204 Щрасвалхен
АВСТРИЯ
Телефон +43 50145 0
Факс  +43 50145 25399
office@quehenberger.com
www.augustin-quehenberger.com

 

Номер в Търговския регистър
FN 327236f

 

Регионален и търговски съд
Залцбург

 

Управляващи Директори
Кристиян Фюрщалер, Родолф Шотел

 

Лоби
Федерална икономическа камара на Залцбург

 

 

Собственик / издател на медиите
АУГУСТИН КВЕЕНБЕРГЕР ГРУП ГмбХ
Гевербегебит Норд 5
5204 Щрасвалхен
АВСТРИЯ
Телефон +43 50145 0
office@quehenberger.com

 

 

ГРУПОВ сертификат съгласно
EN ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

 

Декларация за поверителност
Информация за нашата политика за поверителност