Filozofija - Kompanija - Quehenberger Logistics

Bliskost vašem poslu.

Pouzdanost na prvom mjestu

Kvaliteta rada i korporativna kultura tvrtke srednje veličine razlikuje Quehenberger Logistics od drugih tvrtki.

Quehenberger Logistics je visokokvalitetna tvrtka srednje veličine sa vlastitim upravljanjem usluga mrežne i ugovorne logistike  internacionalne orijentacije.

Kvalitet servisa temelji se  na kompetentnosti internacionalnog menadžmenta (upravljanja), na dugogodišnem iskustvu zaposlenika  kao i na fleksibilnosti organizacije definirane hijerarhijske strukture.

 

Quehenberger Logistics vrednuje osobni kontakt prema komitentima i poslovnim partnerima kao i obostranu posvećenost u ispunjavanju obaveza.

Kao kompanija srednje veličine fokusirana je na one gospodarske grane i regije u kojima je bolja od ostalih.

 

Naša vlastita mrežna struktura, standardizirani proizvodi ,dokazana riješenja prema svim gospodarskm granama i odlični partnerski odnosi garantiraju najvišu efikasnost.

Vizija

Vizija

Sa svom našom energijom za kvalitetnu i sigurnu budućnost

Natrag
Povijest

Povijest

Quehenberger Logistics – povijest tvrtke

Natrag

Kontakt

Praćenje & Trag

Ovdje se možete prijaviti na Quehenberger alate za praćenje.
Prijava