Kvaliteta, sigurnost i  životna sredina - Kompanija - Quehenberger Logistics

Bliskost vašem poslu.

Green Logistics/Zelena Logistika

Održivost i očuvanje resursa je osnovna briga u okviru Quheneberger Logistics.

U svom vlasništvu  kompanija SEQURITY  je vodeći nezavisni davatelj usluga za sigurnost, kvalitetu i zaštitu životne sredine. SEQURITY  osigurava da je  Quehenberger Logistics u skladu sa svim važećim propisima i da su sigurnost, kvaliteta i aspekt očuvanja životne sredine čvrsto utemeljeni u okviru organizacije.

Link to SEQURITY homepage

Kontakt

Praćenje & Trag

Ovdje se možete prijaviti na Quehenberger alate za praćenje.
Prijava