LEAN  - Strategija poslovanja - Kompanija - Quehenberger Logistics

Bliskost vašem poslu.

Perfekcija kao stimulacija

LEAN Menadžment je mnogo više od slogana u okviru Queneberger Logistics. Ovakva organizacijska metoda koja se koristi i u automobilskoj industriji, daje takođere odlične rezultate i u logistici.

LEAN menadžment obuhvaća mnogo više nego samo  fokusiranje na troškove. Umjesto toga ima za cilj najbolji mogući balans između tri ciljane dimenzije: kvalitet, dostupnost i cijena.

LEAN kultura omogućava kompaniji  stalno unapređenje, na način da se cijela organizacija neprestano prilagođava promjenjivom poslovnom okruženju.

 

Na osnovu toga jedna perspektiva je u centru pažnje: perfekciji se može težiti ali ju  je nemoguće dostići u potpunosti.

Ako ne ideš naprijed, ideš unazad

Ako ne ideš naprijed, ideš...

Opći uvjeti se stalno mijenjaju i prema tome se i navike  trebaju prilagođavati. Zbog toga je važno da se osigura  kontinuirano poboljšanje u LEAN kulturi.

Natrag
Prava  ravnoteža

Prava ravnoteža

Pravu ravnotežu između tri dimenzije kvalitete ,troškova(cijena) i dostupnosti je cilj prema kojem Quehenberger Logistics uvijek teži.

Natrag

Kontakt

Praćenje & Trag

Ovdje se možete prijaviti na Quehenberger alate za praćenje.
Prijava