Air + Ocean - Proizvodi - Quehenberger Logistics

Bliskost vašem poslu.

U neprestanom pokretu širom svijeta

Usluge logistike diljem svijeta

S pomoću usluga Q Air i Q Ocean, naši stručnjaci za zračni i pomorski teretni prijevoz iz društva Quehenberger omogućuju nabavu i dostavu diljem svijeta. U odabiru strateških partnera cijenimo jednako shvaćanje kvalitete.

 

Pregled usluga:

  • Ponuda zračnog i pomorskog prijevoza obuhvaća razne usluge, od zbirnog prijevoza do posebnih narudžbi
  • Logistika kontejnerskih luka i rukovanje na zračnim lukama
  • Rješenja dostave od vrata do vrata diljem svijeta
  • 24/7 Zrakoplovna služba - TALA s Quehenberger Logistics
                                      


Usluge Q Air:


Q Air Basic

Q Air Fast

Q Air Red

Posebni proizvodi

Usluge Q Ocean:

Q Ocean LCL

Q Ocean FCL

Q Ocean Traction

Q Ocean XL

Posebni proizvodi

Dodatne informacije

Imate li pitanja o našem resoru usluga?

Kontaktirate nas  na: