Двајца вработени до камион на Quehenberger. Двајца вработени до камион на Quehenberger.
Станете наш партнер за транспорт.

Ние се потпираме на компетентни подизведувачи

Quehenberger Logistics е сеопфатен провајдер за транспорт и логистика, со фокус на Централна и Источна Европа. Ние го цениме личниот контакт и довербата со нашите клиенти и и партнери.

Станете партнер за транспортни услуги во Quehenberger Logistics

Како партнер за транспортни услуги  во  Quehenberger Logistics ќе профитирате од соработката со успешна транспортна и логистичка компанија со одлични идни перспективи. Вие и Вашиот персонал може да очекувате  многу придобивки кои ќе Ви овозможат предност во однос на конкуренцијата.  

Вие ќе профитирате од

  • сигурна и стабилна работа со професионален партнер 
  • навремена исплата на фактурите за транспорт
  • можност за користење на придобивки во една голема компанија 
  • ефикасна и електронска администрација 

Ние ја цениме отворената комуникација и придаваме големо значење на довербата и долгорочните деловни односи со нашите партнери за транспорт. За возврат ja очекуваме Вашата подготвеност да дејствувате според нашите вредности.   

Од Вас бараме

  • отвореност и транспарентност во однос на Вашата актуелна бизнис ситуација и способности за извршување на услуги
  • апсолутна сигурност
  • професионално однесување со нашите клиенти
  • обезбедување на квалификуван персонал