Fotografija Adriana Vikruta. Fotografija Adriana Vikruta.
Priča o uspehu– Adrian Vikrut.

Intervju – priča o uspehu

„Quehenberger je stabilna kompanija koja ceni zaposlene i nudi im mogućnost daljeg stručnog usavršavanja.“
Adrian Vikrut, Warehouse Management

Koliko dugo ste u kompaniji Quehenberger?

 

Radim u Quehenbergeru od 2008.

 

Na kojoj poziciji ste počeli da da radite u Quehenbergeru? Na kojoj ste poziciji sada?

 

Počeo sam kao skladišni radnik, zatim sam unapređen u šefa skladišta, a kasnije sam postao Tehnički direktor lokacije. Budući da sam vrlo zainteresiran za sve tehničke procese i detalje, bio sam stvarno zainteresovan kada je Quehenberger pokrenuo novi projekt koji je zahtevao mnogo profesionalnog i tehničkog znanja, uključujući njegovu praktičnu primenu. Pohađao sam razne treninge i sada sam zadužen za  Q Home u Quehenberger Expressu u Salzburgu - i još uvijek sam strastven prema tome.

 

Što posebno volite kod svog posla?

 

Fokus na kupca i širok raspon zadataka, u kombinaciji s različitim, stalno novim izazovima koji se tiču korisničkih rešenja. Naravno, vrlo je lepo biti pohvaljen od strane kupca nakon što je završio tačan, čist i pouzdani rad na sastavljanju.

 

Što posebno cenite u svojoj radnoj okolini?

 

Poverenje koje mi daju moji šefovi i kolege.

 

Kako vas je Quehenberger podržao u vašem ličnom i profesionalnom razvoju?

 

Tokom svih godina mog zaposlenja u Quehenbergeru, imao sam priliku prisustvovati brojnim treninzima i seminarima.

 

Postoji li neko ko Vas posebno podržava?

 

Imao sam sreće što sam imao nadređene koji su me podržavali, a oni to rade i sada. Sretan sam što mogu raditi taj odgovoran posao.

 

Zašto biste preporučili Quehenberger kao poslodavca?

 

Quehenberger je međunarodna kompanija sa mnogo segmenata, koja nudi mnoge mogućnosti svim zaposlenima koji se odluče za dalji razvoj na osnovu marljivosti i lične predanosti. Sve one zaposlene koji prikupljaju iskustvo i praktično znanje, te svakodnevno rade najbolje što mogu, kompanija Quehenberger podržava. To sam doživeo!