Kolaž različitih lica. Kolaž različitih lica.
Raznovrsno I uzbudljivo.

Profili poslova u Quehenberger Logistics

U kompaniji Quehenberger Logistics mogućnosti za karijeru su jednako različite kao i transportna rešenja kompanije.

Logistički provajder sa vizijom

Naš  portfolio obuhvata različite pozicije i nivoe u karijeri: od pripravnika do specijalista  i od menadžera do izvršnih direktora.

Razvoj poslovanja / prodaja
Financije & kontroling
Ljudski resursi
Pravna sluzba
Vozači profesionalci
Odeljenje kvaliteta
Transportno odeljenje
Skladište & pretovar
Auto servis -radionice

Naši zaposleni vam daju uvid u svet Quehenberger logistike i govore vam o tome šta vole u kompaniji i u svom poslu.

Tu smo za Vas!

Imate pitanja? Naše kolege u HR odeljenju će rado odgovoriti na Vaš upit!