Dva zaposlena stoje pored Quehenberger kamiona. Dva zaposlena stoje pored Quehenberger kamiona.
Postanite naš partner prevoznik.

Računamo na sposobne podugovarače

Quehenberger Logistics je transportni i logistički provajder sa punim obimom usluge, sa fokusom na Srednju i Istočnu Evropu. Cenimo lični kontakt sa klijentima i partnerima, uz stvarnu pouzdanost i “kvalitet stiska ruke”.

Postanite partner prevoznik firme Quehenberger Logistics

Kao partner prevoznik firme Quehenberger Logistics, imaćete koristi od saradnje sa uspešnim transportnim i logističkim provajderom sa odličnim izgledima za budućnost. Vi i Vaši vozači možete očekivati mnoge benefite koji će vam dati prednost nad konkurentnima.

Imaćete koristi od

  • stabilnog i predvidljivog zaposlenja sa profesionalnim partnerom
  • pravovremene isplate faktura za transport
  • mogućnosti da iskoristite benefite nabavke koje velika kompanija ima
  • efikasne, ekonomične i “bespapirne” elektronske administracije

Mi negujemo otvorenu komunikaciju i stavljamo naglasak na poverenje i dugoročne poslovne odnose sa svojim partnerima prevoznicima. Zauzvrat, očekujemo Vašu rešenost da se pridržavate naših vrednosti.

Preduslovi

  • otvorenost i transparentnost u odnosu na Vašu sadašnju poslovnu situaciju i Vaše radne kapacitete
  • apsolutna pouzdanost
  • profesionalno ponašanje sa našim klijentima
  • angažovanje kvalifikovanog stručnog osoblja