Dva zaposlena stoje pored Quehenberger kamiona. Dva zaposlena stoje pored Quehenberger kamiona.
Postanite naš partner prevoznik.

Računamo na sposobne podugovarače

Quehenberger Logistics je transportni i logistički provajder sa punim obimom usluge, sa fokusom na Srednju i Istočnu Evropu. Cenimo lični kontakt sa klijentima i partnerima, uz stvarnu pouzdanost i “kvalitet stiska ruke”.

Postanite partner prevoznik firme Quehenberger Logistics

Kao partner prevoznik firme Quehenberger Logistics, imaćete koristi od saradnje sa uspešnim transportnim i logističkim provajderom sa odličnim izgledima za budućnost. Vi i Vaši vozači možete očekivati mnoge benefite koji će vam dati prednost nad konkurentnima.

Imaćete koristi od

 • stabilnog i predvidljivog zaposlenja sa profesionalnim partnerom
 • pravovremene isplate faktura za transport
 • mogućnosti da iskoristite benefite nabavke koje velika kompanija ima
 • efikasne, ekonomične i “bespapirne” elektronske administracije
 • kompetentni i obučeni zaposleni
 • mogućnosti iznajmljivanja i parkiranja opreme
 • mogućnosti radionice / usluge
 • kartice za gorivo i opcije za punjenje goriva
 • samo sopstveni kupci
 • velika kilometraža i duga putovanja
 • ugovorni ugovori
 • GPS veza sa otpremanjem dokumenata i automatskim kreiranjem kredita

Mi negujemo otvorenu komunikaciju i stavljamo naglasak na poverenje i dugoročne poslovne odnose sa svojim partnerima prevoznicima. Zauzvrat, očekujemo Vašu rešenost da se pridržavate naših vrednosti.

Preduslovi

 • otvorenost i transparentnost u odnosu na Vašu sadašnju poslovnu situaciju i Vaše radne kapacitete
 • apsolutna pouzdanost
 • profesionalno ponašanje sa našim klijentima
 • angažovanje kvalifikovanog stručnog osoblja

Potrebna oprema:

 • Poluprikolica, Mega prikolica
 • Pojedinačna ili dupla posada