Kolaž različitih opcija prevoza u Quehenberger Logistics. Kolaž različitih opcija prevoza u Quehenberger Logistics.
Close to your business.

Quehenberger Logistics

Kastomizirana rešenja na najvišem nivou kvaliteta i efikasnosti – to je ono što ime Quehenberger Logistics predstavlja. Kao logistički provajder sa punim obimom usluge, mi ostavljamo utisak na klijente ličnom podrškom koju pružamo, kao i velikim znanjem i iskustvom.

Kvalitet i kultura kompanije srednje veličine

Kao međunarodna kompanija sa sedištem u Strasswalchenu blizu Salzburga, prvenstveno smo usmereni na Srednju i Istočnu Evropu. Zahvaljujući mreži centralnih i ostalih skladišta u 17 zemalja, nudimo klijentima infrastrukturu sa visokim performansama. Pored toga, radimo sa odabranim međunarodnim partnerima koji, kao i mi, imaju visoke standarde kvaliteta. Zato možemo da pružimo svojim klijentima sveobuhvatna i integrisana rešenja u lancu snabdevanja za razne privredne grane

Naš zavet

 • lična i individualizovana prodrška klijentu (“single point of contact”)
 • individualna rešenja “po  meri” svakog klijenta
 • naglasak je na kvalitetu i efikasnosti
 • pouzdanost i “kvalitet stiska ruke”
 • infrastruktura visokih performansi zahvaljujući sopstvenim lokacijama
 • saradnja sa odabranim partnerima koji neguju iste standarde kvaliteta
 • sposobni i druželjubivi zaposleni
 • brz proces odlučivanja zahvaljujući “ravnoj hijerarhiji”

Naša filozofija

“Usluge pružaju ljudi – zato su za nas ljudi na centralnom mestu.”
Christian Fürstaller, CEO & Managing Partner

Ovaj pristup se vidi u svakodnevnom poslovanju firme Quehenberger Logistics. Kao kompaniji srednje veličine, kojom upravlja vlasnik, nama je najvažniji lični kontakt i “kvalitet stiska ruke”.

To se odnosi na sve vidove saradnje unutar naše organizacije, ali i na odnose sa našim partnerima i klijentima. Naš credo – “radimo sa i za naše klijente” – u korenu je svega što radimo. Ravna hijerarhija, uz brzo i fleksibilno delovanje, u tom pogledu imaju suštinski značaj. Naša bliskost sa klijentima je glavni deo naše filozofije, naročito u našoj ulozi međunarodnog logističkog provajdera. 

Naša vizija

Da budemo najbolji logistički provajder srednje veličine u Srednjoj i Istočnoj Evropi, sa najdruželjubivijim i najsposobnijim zaposlenima. Da budemo ubedljivi zahvaljujući našim uslugama, nenadmašni u efikasnosti i sa stepenom profitabilnosti koji obezbeđuje budućnost kompanije.

Budućnost naše privredne grane: digitalizacija lanca snabdevanja

Veliki grad sa preklopljenom slikom glave s mrežom linija.

Da bismo postali još efikasniji, moramo sebi da postavimo cilj: Quehenberger će se digitalizovati! Korak po korak, automatizujemo i digitalizujemo procese na svim nivoima. Prvi uspesi već se vide u oblastima transporta sa punim tovarom vozila (FTL) i transporta sa manje od punog utovara vozila (LTL): postigli smo bržu isporuku robe i nudimo mogućnost delimično automatizovane manipulacije transportnih naloga, bez papira

Šta želimo da postignemo radom na digitalizaciji

 • potpunu digitalnu povezanost sa klijentima i partnerima
 • povećanje produktivnosti uklanjanjem prepreka u procesima i merljivost njihove efikasnosti
 • povećanje efikasnosti automatizacijom osnovnih usluga
 • poboljšanje kvaliteta pomoću planiranja i predviđanja

Želite da saznate više o temi digitalizacije i drugih inovacija u našoj kompaniji? Otkrijte zanimljive podatke o održivosti i okolini i o kvalitetu i inovacijama u firmi Quehenberger Logistics!