Quehenbergerov e-kamion ispred DM prodavnice. Quehenbergerov e-kamion ispred DM prodavnice.
Logistika usmerena na budućnost.

Održivi razvoj i životna sredina

Quehenberger shvata veoma ozbiljno svoju ulogu logističke kompanije orjentisane ka budućnosti. To se ne odnosi samo na vrhunski kvalitet i fleksibilnost pri transportu robe, već i u našoj odgovornosti prema životnoj sredini.

Odgovorna logistika

Kompanije danas, naročito u oblasti transporta i logistike, sve se više suočavaju sa brojnim izazovima koje utiču na našu koegzistenciju. Emisija gasova, potrošnja resursa i ekološki prihvatljivo odlaganje otpada – sve su to teme sa kojima se globalni igrači u oblasti logistike moraju baviti.

Kao odgovorna i kompanija koja misli unapred, nama je važno da doprinesemo održivoj logistici. 
Na prime, sa transportnim i logističkim procesima koji su organizovani u skladu sa ISO 14001 standardima zaštite životne sredine. Ta međunarodna norma definiše izvesne zahteve koji omogućavaju kompaniji da ostvari svoje ekološke ciljeve, ispuni zakonske norme i poboljša svoje ekološke performanse u globalu.

Sa E-mobility u budućnost

Pogled na zadnji deo Quehenberger e-kamiona.

E-mobility je danas aktuelna tema – i ne samo u oblasti logistike. Za Quehenberger Logistics pitanje je časti podržati ovakav inovativan način razmišljanja o budućnosti. Zajedno sa našim dobavljačima, radimo na optimizaciji performasi i praktičnosti komercijalnih vozila na električni pogon. Uzbudljivi pilot projekti dodatno  postavljaju nove standarde u unutrašnjem-gradskom saobraćaju.

Predstavljanje električnog Quehenberger kamiona u pivari Stiegl.

Da li ste znali?

Aktuelne članke o temama kao što je E-mobility možete pronaći na našoj informativnoj strani, kao i u našem Q časopisu za klijente.

Pogledajte – vredno je!

Zajedno za održivu logistiku

Pod zastavom održive logistike, Quehenberger je deo raznih inicijativa u ovoj oblasti. Kao član CNL (Council for Sustainable Logistics) činimo važan korak ka održivosti. Zajedno sa još 18 najvećih austrijskih kompanija u oblasti maloprodaje, logistike i proizvodnje, mi sledimo svoj cilj “zelene”, održive logistike.

Naša saradnja sa EcoVadis-om, platformom za održivi razvoj, je još jedan bitan doprinos održivoj logistici. Svake godine, od strane spoljnih EcoVadis-ovih revizora, mi smo ocenjivanji na polju održivosti u lancu snabdevanja. Nakon aktivacije Scorecard-a, Vi kao naš klijent takođe možete imati uvid u naše rezultate.

Osim toga, naša kompletna međunarodna flota vozila je sačinjena od vozila opremljenih motorima Euro-6 emisionog standarda i rade na biodizel. U Euro-6 vozilima emisija CO2 je smanjena za dve trećine. Ponosni smo što imamo jednu od najefikasnijih i ekološki održivih flota u Evropi!