Dva zaposlena ispred Quehenberger kamiona. Dva zaposlena ispred Quehenberger kamiona.
Prilagođena distributivna rešenja u oblasti punih (FTL) i delimičnih (LTL) utovara.

Pun obim distributivnih usluga za proizvođača robe široke potrošnje

U oblasti FTL/LTL, Quehenberger Logistics pokriva ceo spektar transportnih usluga. U ime jednog od najvećih austrijskih proizvođača robe široke potrošnje, mi sve stavljamo “u pokret” i pružamo svu FTL distributivnu logistiku u pravcu sedam zemalja.

Međunarodndna distribucija sa punim obimom usluge

Ova renomirana austrijska kompanija radi sa najsavremeniijom proizvodnom opremom i konvejerskim sistemima i kontinuirano obaveštava svoje osoblje, kontakt centar u Quehenberger Logistics o novim preuzimanjima porudžbina. Čim porudžbenica za transport stigne, počinjemo da planiramo transport. Broj utovara može da dostigne i do 100 dnevno. 

U automatizovanom skladištu našeg klijenta,  Quehenberger tim utovaruje zapakovane palate u naša vozila. Putem punih utovara (FTL), roba kreće na put u sedam zemalja. Nemačka, Italija, Srbija, Češka, Mađarska, Rumunija, ili Austrija – visok standard kvaliteta naših transportnih rešenja uvek je isti! 

Viljuškar se kreće skladišnom stazom među napunjenim policama palethih regala.

Najveći izazov? Sezonalnost poručenih količina! Ali, bez obzira koliko su male ili velike količine – sezonske fluktuacije savršeno kompenzujemo zahvaljujući našem savršeno planiranom FTL rešenju za industriju robe široke potrošnje. U tome se oslanjamo na sopstvenu najsavremeniju flotu vozila, kao i na velik broj fleksibilnih i pouzdanih transportnih partnera i dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih. 

Zajedno do uspeha

Dobro koordiniran tim omogućava jednostavneprocese i uspešne rezltate u FTL distribuciji za našeg klijenta. 

Koristi za našeg klijenta su očigledne

  • fleksibilnost i kompenzacija velikih fluktuacija zahvaljujući preciznom planiranju i organizaciji 
  • kontakt osoba (single point of contact)  
  • sigurna, najsavremenija flota vozila, kao i sertifikovani, pouzdani podugovarači i transportni partneri 
  • obostrana trenutna optimizacija transportnog rešenja 

Nalazimo vreme i slušamo Vas!

Tražite FTL/LTL rešenje za svoju kompaniju? Rado ćemo napraviti prilagođenu ponudu prema Vašim potrebama. Bilo da se radi o punom ili delimičnom utovaru, nacionalnom ili internacionalnom transportu – rado ćemo Vam dati savet.