Strategija poslovanja - Kompanija - Quehenberger Logistics

Bliskost vašem poslu.

Strategija poslovanja

Quehenberger Logistics razvija stabilne i pouzdane procese i rješenja koja se zasnivaju na potpuno kvalitetnom menadžmentu.

Kvaliteta usluga se sastoji od efikasnih procesa u lancu logistike i transparentnog protoka informacija.

 

Pošto su ovi procesi pod kontrolom ljudi, uspjeh uglavnom zavisi od njihove privrženosti i osobne odgovornosti. Na osnovu toga je Quenenberger Logistics razvio cijelokupan i kvalitetan sistem menadžmenta.

 

On ujedinjuje standardizirane procese, stabilnu strukturu projekta, oslanajući se na korištenje resursa i jedinstvenog indeksa perfomansi koji čine projekat u velikoj mjeri uspješnim. Rezultat ide u  korist naših komitenata koji se mogu u potpunosti fokusirati na svoju osnovnu djelatnost i mogu se osloniti na svog  logističkog partnera.

Kontakt

Praćenje & Trag

Ovdje se možete prijaviti na Quehenberger alate za praćenje.
Prijava