Dva zaposlena stoje pored Quehenberger kamiona. Dva zaposlena stoje pored Quehenberger kamiona.
Postanite prevoznik

Oslanjamo se na kompetentne partnere

Quehenberger Logistics je holistički dobavljač transporta i logistike sa fokusom na Centralnu i Istočnu Evropu. Za nas se očekuje lični kontakt sa kupcima i partnerima, kao i stvarni kvalitet rukovanja.

Postanite špediter Quehenberger

Kao brodski partner kompanije Kuehenberger Logistics, imate koristi od saradnje sa uspešnom logističkom kompanijom sa dugogodišnjim iskustvom i modernim pristupom. Mnogo pogodnosti čeka vas i vaše vozače.

Kakve koristi špediteri imaju od:

  • Dugoročna partnerstva
  • Redovne ture ili razgledanja
  • Savršena podrška dodeljenih menadžera prometa
  • Jednostavnija i bezpapirna obrada otpremnih dokumenata
  • Lična podrška odseka za upravljanje prevoznicima
  • Razne usluge (usluge radionica itd.)

Održavamo otvorenu, direktnu komunikaciju i izuzetno cenimo poverenje i dugoročne poslovne odnose sa našim prevoznicima.

Sretni smo što delimo zajedničke vrednosti i da li su pouzdanost i kvalitet takođe vaš najveći prioritet.