Двајца вработени до камион на Quehenberger. Двајца вработени до камион на Quehenberger.
Станете превозник.

Ние се потпираме на компетентни партнери

Quehenberger Logistics е сеопфатен провајдер на транспортни и логистички услуги со фокус на Централна и Источна Европа. Најважни за нас се личните контакти со клиентите и партнерите, како и квалитетот на довербата стекната со ракување.

Станете превозник во Quehenberger Logistics

Како партнер за транспорт на Quehenberger Logistics профитирате од соработката со успешна логистичка компанија со долгогодишно искуство и современ пристап. Многубројни предности ве чекаат Вас и Вашите возачи.

Предности за превозниците:

  • Долгорочно партнерство
  • Редовни тури или фиксни повратни тури
  • Совршена поддршка од назначени менаџери за транспорт
  • Едноставна обработка на документите за транспорт без хартии
  • Лична поддршка од секторот за управување со превозници 
  • Различни услуги (сервис-услуги и др.)

Ние одржуваме отворена, директна комуникација и даваме голема вредност на довербата и долгорочните деловни односи со нашите транспортери. 

  Би не радувало да споделиме заеднички вредности, доколку довербата и квалитетот се исто така Ваш главен приоритет.