Fotografie Adriana Vikruta. Fotografie Adriana Vikruta.
Příběh o úspěchu – Adrian Vikrut.

Rozhovor k příběhu o úspěchu

„Quehenberger je stabilní společnost, která si váží svých zaměstnanců a nabízí jim příležitost k dalšímu odbornému vzdělávání.“
Adrian Vikrut, Warehouse Management

Jak dlouho aktivně působíte ve společnosti?

 

Pro Quehenberger pracuji od roku 2008.

 

Na jaké pozici jste v Quehenberger začínal? Na jaké pozici pracujete nyní?

 

Začal jsem jako skladník, poté jsem byl povýšen na manažera skladu a později jsem se stal technickým ředitelem pobočky. Protože mě velmi zajímají veškeré technické procesy a detaily, byl jsem opravdu „posedlý“, když společnost Quehenberger zahájila nový projekt, který vyžadoval velké množství odborného a technického know-how, včetně jeho praktické implementace. Účastnil jsem se různých školení a nyní mám na starosti produkt Q Home v Quehenberger Express v Salcburku – a stále mě to baví.

 

Co se vám na vaší práci líbí?

 

Zaměření na zákazníka a široká škálu úkolů, ke kterým se neustále přidávají nové a rozmanité výzvy spojené s řešeními pro zákazníky. Samozřejmě je také velmi příjemné, když vás po dokončení přesné, čisté a spolehlivé montážní práce pochválí zákazník.

 

Čeho si ve svém pracovním prostředí ceníte?

 

Důvěry, kterou ve mě vkládají mí nadřízení i kolegové.

 

Jak vás Quehenberger podporuje v dalším osobním a profesionálním rozvoji?

 

Během všech těch let zaměstnání u Quehenberger jsem měl možnost zúčastnit se mnoha školení a seminářů.

 

Je někdo, kdo vás zvlášť podporoval?

 

Měl jsem štěstí na nadřízené, kteří mne podporovali a dělají to dodnes. Jsem rád, že mohu pracovat na takové odpovědné pozici.

 

Proč byste doporučil Quehenberger jako zaměstnavatele?

 

Quehenberger je mezinárodní společnost s mnoha segmenty, která nabízí spoustu příležitostí všem zaměstnancům, kteří se na pracovitosti a osobní angažovanosti chtějí dále rozvíjet. Společnost Quehenberger podporuje všechny zaměstnance, kteří shromažďují zkušenosti a praktické know-how a dělají to nejlepší každý den. To jsem zažil i já!