Elektrický kamion Quehenberger před obchodním řetězcem lékáren. Elektrický kamion Quehenberger před obchodním řetězcem lékáren.
Logistika orientovaná na budoucnost.

Udržitelnost a životní prostředí

Quehenberger bere svou roli jako logistická společnost orientovaná na budoucnost velmi vážně. To zahrnuje nejen nejvyšší kvalitu a flexibilitu přepravy zboží, ale také naši odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Odpovědná logistika

Obzvláště v oblasti přepravy a logistiky čelí společnosti stále více výzvám, které mají dopad na naše soužití. Emise, spotřeba zdrojů a ekologická likvidace odpadu – to vše jsou témata, kterými by se globálními hráči v oblasti logistiky měli zaobírat. 

Jelikož jsme zodpovědná a vnímavá společnost, je pro nás důležité přispívat k udržitelné logistice. Například s přepravními a logistickými procesy, které jsou organizovány podle ochrany životního prostředí v souladu s normou ISO 14001. Tato mezinárodní norma definuje určité požadavky, které společnosti umožňují dosáhnout jejích environmentálních cílů, splnit zákonné požadavky a obecně zlepšit své environmentální výsledky. 

S elektromobilitou do budoucnosti

Zadní pohled na elektrický kamion Quehenberger.

Elektromobilita je v současné době horké téma – a to nejen v oblasti logistiky. Pro společnost Quehenberger Logistics je čest podporovat tento druh inovativního budoucího myšlení. Spolu s našimi dodavateli pracujeme na optimalizaci výkonu a použitelnosti elektrických vozidel. Vzrušující pilotní projekty dodatečně stanovily nové standardy v dopravě uvnitř města.

Prezentace elektrického kamionu Quehenberger u pivovaru Stiegl.

Věděli jste? 

Aktuální články o tématech, jako je elektromobilita, naleznete v našem zpravodajském prostoru a v klientském magazínu Q. 

Podívejte se na ně – stojí za to! 

Společně pro udržitelnou logistiku

Pod heslem udržitelné logistiky je Quehenberger součástí různých iniciativ v této oblasti. Jako člen CNL (rada pro udržitelnou logistiku) podnikáme důležité kroky směrem k udržitelnosti. Spolu s 18 největšími rakouskými společnostmi v oblasti maloobchodu, logistiky a výroby usilujeme o cíl „zelené“, udržitelné logistiky. 

Naše spolupráce s platformou pro udržitelný rozvoj EcoVadis je dalším zásadním přínosem pro udržitelnou logistiku. Externí audity EcoVadis  nás každý rok hodnotí z hlediska udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci. Po aktivaci Scorecard se jako náš zákazník můžete také podívat na naše výsledky. 

Kromě toho se celá naše mezinárodní flotila skládá z vozidel Euro 6 a jezdí na bionaftu. U vozidel Euro 6 se emise CO2 snižují o dvě třetiny. Jsme hrdí na to, že máme jeden z nejúčinnějších a ekologicky udržitelných vozových parků v Evropě!