Dva červené nákladní vozy na parkovišti před pobočkou Quehenberger. Dva červené nákladní vozy na parkovišti před pobočkou Quehenberger.

Impressum

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Číslo v obchodním rejstříku

FN 327236f

Zemský a obchodní soud

Salzburg

Jednatelé 

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Členství

Hospodářská komora Salzburg

Vlastník / vydavatel médií

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
office@quehenberger.com

SKUPINA certifikována podle 

EN ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001

Ochrana osobních údajů

Informace o našich zásadách ochrany osobních údajů 

Copyright

Obsah, struktura a uspořádání webových stránek quehenberger.com jsou chráněny autorskými právy. Autorská práva k obrazovému materiálu, textům a jiným chráněným dílům, ochranným známkám a značkám nejsou tímto omezena. Kopírování (včetně tisku na papír) nebo použití webových stránek nebo jejich částí pro informační účely je povoleno. Jakékoli jiné použití obsahu dostupného na těchto webových stránkách pro jakýkoli jiný než výše uvedený účel je bez výslovného písemného souhlasu příslušného autora zakázáno.

Obrazový materiál © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Disclaimer

Použití webových stránek quehenberger.com slouží výhradně pro informaci. Společnost AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací je zásadně vyloučena, pokud se ze strany společnosti AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nejedná prokazatelně o úmysl nebo hrubou nedbalost.

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky (hypertextové odkazy) přebírá společnost AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH odpovědnost jen tehdy, pokud si je nezákonného obsahu vědoma a pokud je technicky možné a přiměřené zabránit použití nelegálního obsahu. Společnost AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH prohlašuje, že v době propojení nebyl rozpoznán na propojených stránkách žádný nelegální obsah. Společnost AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nemůže nijak ovlivnit aktuální a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek, a proto se výslovně distancuje od jakéhokoli tam zobrazeného, případného nelegálního obsahu.

Toto odmítnutí odpovědnosti musí být považováno za součást internetové nabídky, z níž se odkazuje na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto odmítnutí odpovědnosti neodpovídaly, již neodpovídaly nebo zcela neodpovídaly platné právní situaci, zůstávají tím obsah a platnost zbývajících částí dokumentu nedotčeny.