Sodelavka v skladišču s tablico. Sodelavka v skladišču s tablico.
S pomočjo razvoja do uspeha.

Kakovost & Inovativnost

Družba Quehenberger Logistics je prepričana, da sta trajnostni uspeh in inovativnost neločljivo povezana. Le tisti, ki svoje dejavnosti načrtujejo z mislijo na prihodnost, bodo lahko zahteve svojih strank dolgoročno izpolnjevali.

Mislimo na prihodnost

Vse, kar delamo danes, delamo z najvišjo stopnjo kakovosti, strokovnosti in zavzetosti. Istočasno se pri naši družbi osredotočamo na neprestane izboljšave in stalno razvijanje novih pristopov in rešitev. Vedno smo odprti za razmišljanje, ki je zazrto v prihodnost, ter za inovativne pristope – s tem si zagotovimo učinkovito in dobičkonosno delovanje, ki se od nas pričakuje, in upravičimo zaupanje, ki nam ga vi, naše stranke, izkazujete. 

Certifikati

Kako delujemo

Krmilo blagovne znamke Quehenberger odprto na mizi.

Za doseganje visoke stopnje zadovoljstva naših strank neprenehno razvijamo stabilne in odporne procese in rešitve, ki temeljijo na integriranem sistemu vodenja kakovosti, varnosti in okolja. Učinkovit delovni proces, ki spremlja oskrbovalno verigo, ter pregleden pretok informacij sta bistvena za doseganje izjemne kakovosti storitev. 

Vaša korist: storitve, na katere se lahko zanesete. Standardizirani, a visoko prilagodljivi postopki, stabilna priprava projekta, gospodarna raba virov in visoko učinkoviti kazalci diagnostike uspešnosti so pri nas v središču pozornosti. Tako se lahko osredotočite na vaše glavne naloge in se zanesete na to, da ste v najboljših rokah. 

Naša strategija delovanja:

Pri družbi Quehenberger Logistics ne poskušamo odkrivati tople vode: Pri oblikovanju rešitev, prilagojenim strankam, se zanašamo na naše obširne izkušnje na tem področju. To so temelji, na katerih naši strokovnjaki za logistiko razvijajo prilagojene zglede najboljše prakse s posameznimi merilniki uspešnosti in rešitvami z dodano vrednostjo. Te rešitve oblikujemo v globalnem smislu, na osnovi istih standardov, ki jih v kasnejši fazi prilagodimo vašim posebnim zahtevam. 

Delujemo v skladu s preizkušenimi in zaupanja vrednimi smernicami za vodenje projektov. Med uvajanjem novih rešitev lahko tako tveganja znižamo na najnižjo možno raven, zagotovimo nemoten zagon projektov in se izognemo morebitnim virom težav v začetnih fazah. To nam omogoča, da lahko strankam ponudimo hitro in stroškovno učinkovito izvedbo. 

Skupaj z našimi strankami določimo želene ključne kazalnike uspešnosti (KPI), ki jih nato izmerimo, ponazorimo in jih preko našega IT sistema posredujemo v vnaprej določenih časovnih razmikih. Kazalniki uspešnosti predstavljajo temelj naših nenehnih prizadevanj za optimizacijo procesov, k čemur pripomorejo tudi redni delovni sestanki, na katerih odkrivamo možnosti za ukrepanje in vizualiziramo naše cilje. 

Naše delo temelji na načelih VITKEGA procesa. Z racionalizacijo naših postopkov dosegamo višjo kakovost naših storitev in posledično višje zadovoljstvo naših strank. Vaša dodana vrednost je torej izogibanje nesmotrni porabi sredstev ter posledična optimizacija stroškov in preglednost procesa od začetka do konca.

Digitalizacija & Programske rešitve

Digitalizacija je ključni dejavnik na področju logistike in zunaj le-tega. Cilj, ki smo si ga zastavili, je popolnoma digitalizirana medsebojna povezanost z našimi strankami in partnerji. Na ta način lahko izkoristite še nekoliko bolj prilagojene rešitve in nove produkte, ki temeljijo na vaših specifičnih zahtevah. Naša prizadevanja osredotočamo na utemeljeno preglednost celotne oskrbovalne verige in na povečano produktivnost, ki ju omogočata racionalizacija in merljivost postopkov. 

Med našo digitalno preobrazbo so za ponazoritev naših postopkov ključne nove in inovativne programske rešitve. Doslej smo, na primer, uspeli optimizirati vodilne časovne okvirje pri dispoziciji in skoraj v celoti avtomatizirati številne postopke. Naši vozniki tovornjakov uporabljajo aplikacijo programske opreme, ki jim nudi optimalno podporo pri izvajanju njim dodeljenih potovanj. 

Pametna logistika

Pogled na skladišče s slikami pametnih logističnih naprav.

Z uporabo pametnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij učinkovito načrtujemo in nadzorujemo logistične procese. Ključne besede na področju pametne logistike pri podjetju Quehenberger so: varnost, kakovost in preglednost. S pomočjo sprotnega spremljanja in upravljanja s pametnimi opozorili celotna oskrbovalna veriga postane pregledna in obvladljiva. S pomočjo najnaprednejših naprav za diagnostično analizo in prenos podatkov se lahko nemudoma odzovemo na odklone od vnaprej določenih zahtev naših strank. 

Nepravilno delovanje transportne tehnologije, temperaturna nihanja, zračni tlak, vlaga ali spremembe poti – vse te in tudi druge dejavnike lahko sproti spremljamo s pomočjo pametne logistike. To nam omogoča takojšnje odzivanje na morebitne odklone. Visoka stopnja preglednosti in jasnosti pomeni, da so vaše pošiljke varne v vsakem trenutku in da so vedno v dobrih rokah. 

Inovativni spremljevalci družbe Quehenberger Logistics

Fotografija logistične naprave Roambee Bee.
Roambee Bee sistem
Brezžična naprava za sledenje tovornjakom in kontejnerjem ter za spremljanje temperature, zračnega tlaka, položaja, premikanja, sunkov (udarcev), poseganja v blago itd.
Fotografija logistične naprave BeeBeacon Position I/II.
BeeBeacon Position I/II
Brezžična naprava za zanesljivo sledenje posameznim pošiljam, blagu ali oblačilom.
Fotografija logistične naprave BeeBeacon Position II/II.
BeeBeacon Position II/II
Brezžična naprava za uporabo v tovornjakih z nadzorovano temperaturo, za nadzor temperaturnih nihanj, vlage, zračnega tlaka, lokacije itd.
Fotografija logistične naprave Bee Fleet.
BeeFleet Diagnose
Brezžična naprava, ki omogoča diagnostično analizo hitrosti, sunkov (udarcev), lokacije itd. na vozilu med njegovim obratovanjem. Lahko se uporablja kot sredstvo za nadzor voznega parka oziroma kot pripomoček za tehnično diagnosticiranje (stanje delovanja).