Dva rdeča tovornjaka na parkirišču pred obratom podjetja Quehenberger. Dva rdeča tovornjaka na parkirišču pred obratom podjetja Quehenberger.

Imprint

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Matična številka

FN 327236f

Deželno in trgovinsko sodišče

Salzburg

Direktor

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Zastopanje interesov

Wirtschaftskammer Salzburg

Lastnik / založnik medijev

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
office@quehenberger.com

SKUPINA certificirana po

EN ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001

Pravilnik o zasebnosti

Informacije o našem pravilniku o zasebnosti

Avtorske pravice

Vsebina, struktura in zasnova spletne strani quehenberger.com so avtorskopravno zaščitene. To ne omejuje avtorskih pravic za slikovni material, besedilo in druga zaščitena dela, znamke in oznake. Reproduciranje (vklj. s tiskanjem na papir) ali uporaba spletne strani oz. njenih delov v informativne namene je dovoljeno/-a. Vsaka druga uporaba vsebin, ki so na voljo na tej spletni strani, v druge namene, ki ne sodijo v zgoraj navedeni namen, brez izrecne pisne privolitve posameznega avtorja je prepovedana.

Slikovni material © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Omejitev odgovornosti

Uporaba spletne strani quehenberger.com je namenjena izključno v informativne namene. Družba AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH ne prevzema jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost oz. kakovost razpoložljivih informacij. Jamstvo za vsakršno škodo, povzročeno zaradi uporabe oz. neuporabe prikazanih informacij oz. zaradi uporabe nepravilnih ali nepopolnih informacij, je načeloma izključeno, v kolikor družba AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nima dokaza za naklep ali hudo malomarnost.

Pri neposrednih ali posrednih referencah na tuje spletne strani (hiperpovezave) družba AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nudi jamstvo, če ve za protipravne vsebine in bi bilo tehnično mogoče in razumno, da prepreči protipravne vsebine. Družba AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH izjavlja, da v trenutku vzpostavitve povezave na straneh, do katerih povezava vodi, ni bilo zaznati nelegalnih vsebin. Družba AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nima vpliva na trenutno in prihodnjo zasnovo, vsebine ali avtorske pravice povezanih strani in se zato izrecno distancira od tam predstavljenih nezakonitih vsebin.

Ta izključitev odgovornosti je del spletne ponudbe, s katere ste bili napoteni na to stran. Če deli ali celotno besedilo te izključitve odgovornosti ne ustreza(jo), ne ustreza(jo) več ali popolnoma, to ne vpliva na vsebino in veljavnost preostalih delov dokumenta.