Добре организирани и професионалисти.

Правни въпроси и застраховки в Quehenberger Logistics

Служителите на нашия правен отдел са експерти по всички правни въпроси. Те не само проверяват договорните документи, но и предоставят вътрешни правни консултации по различни правни въпроси.

Know-how по правни въпроси

Независимо дали е в областта на задълженията или в договорното право – нашите юридически специалисти са експерти в комуникацията с държавната администрация, адвокатите и клиентите.

Правни експерти с почтенност: Освен правна експертиза, този вид работа изисква точност, всеобхватно мислене, комуникативни умения, асертивност и силна ориентация към услугите. Работите аналитично, добре организирани сте, независими и обичате да се задълбочавате във Вашата област на експертиза? Тогава правният отдел на Квеенбергер Лоджистикс е идеален за Вас! 


Вашите задачи като юридически специалист включват

 • Създаване, преглед, архивиране и администриране на договори
 • Правни изследвания
 • Изготвяне на правни становища
 • Поемане на търговски и корпоративни правни въпроси
 • Подготовка и образуване на съдебни производства
 • Предоставяне на правна информация
 • Водене на правния регистър

Работа в областта на застраховането в Квеенбергер Лоджистикс

Излишно е да кажем, че нашите клиенти са в най-добри ръце с Квеенбергер Лоджистикс, но там, където има много движение е възможно да се случи нещо, въпреки цялото усърдие.

Перфектните стоки

Инцидентни по време на път, неочаквани природни бедствия или просто щети – нашите клиенти се нуждаят от подходяща застрахователна защита. В областта на складовата логистика е необходим и правилният застрахователен пакет.

Застраховане

Застраховането е важна тема – затова е необходимо да бъдем професионалисти и обективни в тази област. Ориентирането към фактите и точността са част от Вашите силни страни? Тогава областта на застраховането е идеална за Вас! Устойчивост, убедителност и гъвкавост са част от профила на работа. 

Това са Вашите задачи в областта на застраховането

 • Изготвяне на оферти за транспортни застраховки
 • Покритие на транспортни застраховки, както и тяхното вътрешно таксуване
 • Обработка на щети в областта на застраховката „Гражданска отговорност“ в транспорта, както и застраховката на МПС и всички рискове
 • Обработка на запитвания по различни застрахователни въпроси
 • Изготвяне на различни оценки

Вашите предимства в Квеенбергер Лоджистикс

Дали сте заинтересирани за правни работи и би сакале да станете дел од Quehenberger Logistics? Бројни предности ве чекаат!

Ние сме тук за Вас!

Имате въпроси? Нашите колеги от отдел Човешки ресурси очакват Вашето запитване!

Натиснете тук и можете да получите информация за множеството работни позиции за работа в Квеенбергер Лоджистикс.