Инвестиране в бъдещето.

Нашите образователни програми

За да можем да продължим да изпълняваме изискванията на клиентите си в бъдеще, ние обучаваме нашите служители чрез няколко добре замислени образователни програми.

Разчитаме на образование и обучение

Ние сме убедени, че най-големият потенциал на една компания са неговите служители. Ето защо Квеенбергер Лоджистикс инвестира в образованието и обучението на своите експерти. Начало на кариерата или опитен специалист: Ние предлагаме атрактивни възможности за развитие на членовете на екипа ни в 15 държави.

Young Generation Program

Група служители с ентусиазъм скачат във въдуха пред сградата.

Младежката програма за стажанти предлага цялостно специализирано и методологично обучение, както и социално обучение за най-младите ни служители. 

  • Продължителност на програмата: от 3 до 4 години 
  • Съдържание: различни модули с вътрешни и външни обучители
  • Програма за мобилност: За да насърчат чуждоезиковите умения и независимостта, нашите стажанти могат да прекарат един месец в чужбина. 

Young Professional Program

В нашата Програма за млади професионалисти, служителите се обучават от компетентни ръководители и експерти в сътрудничество с университетите. След завършването на образователната програма, участниците получават университетски сертификат. 

Съдържанието е структурирано като различни модули и курсове в рамките на пет части. Участниците придобиват умения в областта на управлението, бизнес администрацията, представянето и управлението на проекти, преговорите и управлението на качеството.

“С тази образователна програма искаме да идентифицираме и насърчим младите таланти, за да могат по-късно да поемат отговорност в компанията.”
Klaus Hrazdira, COO Quehenberger Logistics

Обучение за треньори

Ппаки с обучителни материали и химикални на маса с работници, седящи около нея.

Нашето вътрешно обучение за треньори дава най-високо качество по отношение на образованието. Професионалните треньори обучават нашите стажанти относно основните знания, правото и педагогиката на професионалното обучение. Те също има възможност да станат сертифицирани „треньори на стажанти“ като част от тази програма. Освен това участниците могат да присъстват на „Ден на обучението“, където ще могат да обсъждат теми от професионалното обучение и да разработват нови идеи и мрежа.

Имате въпроси основно нашите образователни програми и искате да се включите активно в областта на професионалното обучение? Нашите служите от отдел Човешки ресурси с удоволствие ще Ви представят допълнителна информация!