Privacy Statement

Декларация за поверителност

Актуализирано през: Издание Април 2019 г.

Политика за защита на личните данни

Неприкосновеността на Вашия личен живот е от изключителна важност за нас. По-долу Ви информираме, какви лични данни събираме, как се използват данните, към кого се прехвърлят и какви права имате Вие във връзка с използването на Вашите лични данни. Ще научите също, какви действия за защита на данните се извършват и как да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на личните данни.

Отговорното лице за защита на личните данни е AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (наричан по-надолу и AQG)

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (Аугустин Квеенбергер Груп ГМБХ)
Gewerbegebiet Nord 5 (Гевербегебайт Норд 5)
5204 Straßwalchen (Щрасвалхен)
AUSTRIA (АВСТРИЯ)

или засегнатото от конкретния случай дружество в рамките на групата.

В качеството си на длъжностно лице по защита на личните данни Вашето лице за контакт по въпроси, свързани със защитата на данните е

Martina Rettenbacher

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (Аугустин Квеенбергер Груп ГМБХ)
Gewerbegebiet Nord 5 (Гевербегебайт Норд 5)
5204 Straßwalchen (Щрасвалхен)
AUSTRIA (АВСТРИЯ)
datenschutz@quehenberger.com или dataprotection@quehenberger.com 

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно указанието за защита на личните данни или нашата работа с Вашите данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Martina Rettenbacher.

Обхватът на обработваните лични данни зависи от различни фактори, от части от услугите, от които сте се възползвали, от предлаганото от нас и използваното от Вас обслужване, от естеството и обхвата на търговските ни отношения с Вас и т.н. Под лични данни се имат предвид такива данни, които позволяват Вашето лице да бъде идентифицирано. Това включва предимно лични данни (име, адрес, дата на раждане, данни за контакт и т.н.) или легитимиращи данни като документи за самоличност.

Личните данни могат да бъдат събрани и автоматично, когато посетите нашия сайт. Подробности по въпроса ще намерите в точка Посещение / Ползване на нашия уебсайт

Обработват се и онези данни, които Вие ни съобщавате, когато

 
Можем да получим също така данни и от обществено достъпни източници (напр. от търговския регистър, имотния регистър) или от трета страна, например от бизнес партньори, наши свързани предприятия, като част от преговорите по договора или изпълнението на договора.

Ако сте получили или въвели кодове за достъп, потребителско име и пароли, то сигурното съхраняване и конфиденциалността на тези данни е Ваша отговорност.

"Ние обработваме лични данни само доколкото това е необходимо и само в съответствие с приложимите законови разпоредби, най-вече Общия регламент относно защитата на данните, както и националните закони за защита на личните данни. Личните данни се обработват от нас за предприемане на стъпки преди сключването на договор, за изпълнението на договор и за изпълнението на други бизнес интереси и задължения и само дотолкова, доколкото има правно основание за тяхната обработка, по-специално с цел

 • Изпълнение на договорни задължения
 • Изпълнение на законови задължения
 • Зза да бъдат защитени легитимни интереси

 
Ако няма правно основание, данните се обработват само в контекста на Вашето съгласие. С бъдещо действие Вие винаги имате право да отмените съгласието си за обработка на данни. Отменяне на съгласието е възможно по всяко време с помощта на неформален имейл до (datenschutz@quehenberger.com или dataprotection@quehenberger.com) или по пощата (AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Декларация за поверителност), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen (Щрасвалхен), AUSTRIA / АВСТРИЯ).

В случай че въз основа на Вашето съгласие Вие получавате бюлетин или вземате участие в запитвания до клиентите, отмяна на съгласието може да се направи също така и чрез отбелязания линк в изпратения до Вас имейл.

Лични данни се прехвърлят, само ако това е разрешено от закона и доколкото то е необходимо за изпълнението на договор, за предприемане на предварителни стъпки преди сключването на договор, за спазването на законови задължения или за изпълнението на поръчка или в случай че проявите интерес към свободно работно място в някое от нашите предприятия от групата.

В рамките на дружеството Вашите данни получават само онези отдели или служители, на които същите са им необходими за изпълнението на договор, за спазването на законови задължения или за да бъдат защитени легитимни интереси. В случай че някое предприятие от групата изпълнява тези задачи, Вашите данни ще бъдат изпратени към съответното предприятие. При предаването на данни до предприятие от групата извън Европейския съюз, ние гарантираме, че европейските стандарти за защита на данните винаги се поддържат. Прехвърлянето на данни извън Европейския съюз, се извършва, например, ако кандидатствате за работа в предприятие от групата извън Европейския съюз или ако изпратите заявки до такива дружества.

Допълнително упълномощените от нас лица, обработващи лични данни (като напр. оператор на център за данни) получават Вашите лични данни, доколкото същите са необходими за изпълнението на техните задължения. Всички лица, обработващи лични данни (с други думи доставчици на външни услуги, които обработват данни от наше име) предоставят своите услуги в рамките на съответен писмен договор, който отговаря на правилата за защита на личните данни, който ги задължава, да запазят поверителността на информацията и да ги обработват само в контекста на предоставяната услуга.

За да защитим Вашите данни, сме взели подходящи технически и организационни мерки, които да предпазят Вашите данни от загуба, манипулиране или неправомерен достъп. Тези мерки постоянно се актуализират в съответствие с нивото на техниката.

Вашите данни се съхраняват само докато това е необходимо и законосъобразно, в противен случай в рамките на задълженията за съхранение, които ни предписва законът.

Вие можете по всяко време да се възползвате от правото си на достъп или коригиране и преносимост на данните, както и да изискате изтриването или ограничаването на обработването на Вашите лични данни. Предоставено съгласие за обработка на личните Ви данни може да бъде отменено по всяко време с бъдещо действие. Законосъобразността на обработката на личните Ви данни до момента на възражението не се засяга от тази отмяна.

Ако считате, че ние не обработваме Вашите лични данни в съответствие със закона, моля, да се свържете с нас. На datenschutz@quehenberger.com или dataprotection@quehenberger.com или посредством писмо до AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Декларация за поверителност), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen (Щрасвалхен), AUSTRIA (АВСТРИЯ), можете да ни съобщите Вашите притеснения.

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул.
„Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти
тел. 02/91-53-518, Работно време 9:00 - 17:30 ч.,
Електронна поща: kzld@cpdp.bg,
Интернет страница: www.cpdp.bg

Малолетните лица под 16 годишна възраст не могат да предоставят ефективно съгласие за обработването на лични данни, а трябва да се даде съгласието на техните настойници. В случай че получим информация от деца под 16-годишна възраст, ние незабавно прекратяваме обработката на тези данни.

В случай че е необходимо ние си запазваме правото да променяме нашата политика за поверителност. Винаги ще намерите актуалната версия на декларацията за поверителност на нашия уеб сайт на www.quehenberger.com.

Кога обработваме данните?

Нашите уебсайтове се поддържат от AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, със седалище в Gewergebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, AUSTRIA / АВСТРИЯ (наричано по-долу AQG). При посещението и ползването на нашите уебсайтове, формуляри и услуги се събират, обработват и съхраняват различни данни.

Администраторът по обработването на лични данни е:

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen (Щрасвалхен)
AUSTRIA (АВСТРИЯ)

1.1 Данни от сърфирането

При използване на сайта ни, нашите уеб сървъри автоматично събират и съхраняват данните, които Вашият браузър изпраща до нас (Файлове за достъп / Server Logfiles). Тук става въпрос за информация относно

 • типа и версията на браузъра
 • използваната информационна система
 • URL адрес на референта
 • име на хоста за достъп до компютър (IP адрес)
 • часът на сървърната заявка
 • прехвърленото количество данни и съобщението дали ползването е било успешно

IP адресите на потребителите се изтриват или им се придава анонимност след приключване на ползването. При анонимизирането IP адресите така се променят, че същите въз основа на предоставената ни информация не може да бъдат отнесени към определено физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Данните в така наречените лог файлове се оценяват от нас анонимно и единствено с цел подобрим нашия сайт и да го направим по-лесен за употреба, както и да намираме и отстраняваме по-бързо техническите грешки. Те се използват също така и за контрол на капацитета на сървъра, за да може в случай на нужда да осигурят съответния обем данни.

1.2 Website Tracking бисквитки

Нашият уебсайт използва т. нар. бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват с помощта на браузъра на Вашето крайно устройство. Те не причиняват щети, а служат за това, нашият уебсървър да разпознава Вашия компютър и да улесни навигацията и използваемостта на нашия уебсайт.

Ние използваме бисквитки, за да направим нашия сайт по-лесен за употреба и да Ви осигурим оптимално посещение на нашия уебсайт. Някои бисквитки остават на Вашето крайно устройство, докато Вие ги изтриете.

Вие можете така да настроите Вашия браузър, че той да Ви информира, преди да получите бисквитка. Това Ви дава възможност да решите, дали да приемете бисквитката. Вие също така можете да настроите Вашия браузър така, че бисквитките да се деактивират. Но в този случай има вероятност някои услуги от нашия уебсайт да не функционират правилно. Допълнителна информация във връзка с ползваните на този уебсайт бисквитки ще намерите в нашето уведомление за бисквитки.

1.3 Website Tracking - Google Analytics

"Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки"", текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уеб сайта от Вас. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на този уеб сайт от Вас, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Ние използване Google Analytics само при активирано IP анонимизиране. Това означава, че IP адресът на потребителя ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи се предава пълният IP адрес към сървър на Google в САЩ и бива там съкратен.

От името на оператора на този уеб сайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уеб сайта от Вас, да състави доклади за активността на уебсайта и за да предостави други услуги, свързани с използването на уеб сайта и интернет услуги, към оператора на уебсайта. IP адресът, предаван от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google. Тези данни биват изтрити след 26 месеца.

Вие можете да откажете запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на Вашия Browser софтуер; обръщаме Ви внимание обаче, че в този случай може да не сте в състояние да използвате в пълна степен всички функции на този уебсайт . Можете също така да откажете данните, генерирани от бисквитата и свързани с ползването на сайта (вкл. Вашият IP адрес) от страна на Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате Browser Plugin, намиращ се на следния линк. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)
 
Допълнителна информация относно условията за ползване и защита на данните ще намерите на http://www.google.com/analytics/terms или на https://policies.google.com.

1.4 Маркетингови/ремаркетингови услуги на Google

Въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес за анализиране, оптимизиране и ефективна работа на нашите онлайн предложения по смисъла на член 6, алинея 1, буква е) на ОРЗД) ние използваме маркетинговите и ремаркетинговите услуги (накратко „маркетингови услуги на Google”) на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ) („Google“).

Маркетинговите услуги на Google ни дават възможност да показваме по-целенасочени рекламни съобщения за нашия уебсайт и на нашия уебсайт, за да представяме на потребителите само съобщения, които е вероятно да отговарят на техните интереси. Ако на потребител се показват например рекламни съобщения за продукти, за които е проявил интерес на други уебсайтове, в този случай говорим за „ремаркетинг“. За тези цели при извикване на нашия и друг уебсайт, на който са активни маркетинговите услуги на Google, непосредствено чрез Google се изпълнява един код на Google и на уебсайта се показват т.нар. маркери за (ре)маркетинг (невидими графики или кодове, наричани също „уеб маяци“). С тяхна помощ на устройството на потребителите се запаметява индивидуална „бисквитка“, т.е. малък файл (вместо „бисквитки“ може да бъдат използвани и други подобни технологии). „Бисквитките“ могат да се използват на различни домейни, включително на google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. В този файл се отбелязва кои уебсайтове е търсил потребителят, за какво се е интересувал като теми и на какви предложения е кликвал, освен това се отбелязват още техническа информация за браузъра и операционната система, пренасочващи уебсайтове, време на посещението, както и други данни за използване на онлайн предложението. Също така се записва и IP адресът на потребителя, като в рамките на анализа в Google Анализ съобщаваме, че IP адресът ще бъде съкратен в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други договорни държави от Европейското икономическо пространство и само в изключителни случаи ще бъде предаван на сървър на Google в САЩ и съкращаван там. IP адресът няма да се обобщава заедно с други данни на потребителя в рамките на други предложения от Google. Посочените по-горе данни могат да бъдат свързвани от страна на Google и с такива данни от други източници. Ако след това потребителят посети други уебсайтове, могат да му бъдат показани рекламни съобщения, съобразени със съответните му интереси.

Данните на потребителите се обработват в рамките на маркетинговите услуги на Google под псевдоним, т.е. Google запаметява и обработва например не името или имейл адреса на потребителите, а съществените данни във връзка с „бисквитките“ в рамките на потребителски профил под псевдоним. От гледна точка на Google така рекламните съобщения не се управляват и показват за конкретно идентифицирано лице, а за собственик на „бисквитки“, независимо от това кой е този собственик на „бисквитки“. Това не е валидно, когато даден потребител изрично е разрешил на Google да обработва данните му без това поставяне под псевдоним. Събраните от маркетинговите услуги на Google данни за потребителите се предават на Google и се запаметяват на сървърите на Google в САЩ.

Към използваните от нас маркетингови услуги на Google спада и програмата за онлайн реклама „Google AdWords“. В случая на Google AdWords всеки клиент на AdWords получава друга „бисквитка за проследяване на реализациите“. По този начин „бисквитките“ не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на клиентите на AdWords. Придобитите с помощта на „бисквитките“ данни служат за това да се изготвят статистики за проследяване на реализациите за клиентите на AdWords, които са дали разрешение за проследяване на реализациите. Клиентите на AdWords научават общия брой на потребителите, които са кликнали на тяхната рекламна обява и са били пренасочени към страница, която има маркер за проследяване на реализациите. Но те не получават данни, с които потребителите биха могли да бъдат идентифицирани лично.

Също така можем да използваме услугата „Google Optimizer“. Google Optimizer ни позволява в рамките на така наречено „А/Б тестване“ да проследяваме как се отразяват различни промени на даден уебсайт (например промени на полетата за въвеждане, на дизайна и др.). За тези цели на тестване на устройствата на потребителите се запазват „бисквитки“. При това се работи само с данни на потребителя под псевдоним.

Освен това можем да използваме и „Мениджъра на маркери на Google“, за да свържем услугите за анализ и маркетинговите услуги на Google на нашия уебсайт и да ги управляваме там.

Повече информация за използването на данни за маркетингови цели от Google ще намерите на информационната страница: policies.google.com/technologies/ads?hl=bg, декларацията за поверителност на Google можете да намерите на policies.google.com/privacy?hl=bg.

Ако искате да се откажете от рекламирането въз основа на интереси чрез маркетинговите услуги на Google, можете да се възползвате от предоставените от Google възможности за настройка и отказване: adssettings.google.com.

 

Данните, които Вие ни предоставяте чрез формуляра за регистрация на нашия уебсайт, се съхраняват на нашите уеб сървъри 14 дни за целите на обработка на заявката, след което те се изтриват. Подробности относно предоставянето на данни ще намерите на „Кой какви данни получава".

Събират се следните лични данни:

 • Собствено име (задължително поле)
 • фамилно име (задължително поле)
 • фирма (задължително поле)
 • улица, номер
 • пощенски код
 • град
 • държава
 • имейл (задължително поле)
 • телефон (задължително поле)
 • Площ (задължително поле)
 • относно 
 • информация (задължително поле)
 • изпращане на имейл-копие на запитването
 • Потвърждение за прочитане на Декларацията за защита на личните

 
Информация относно Вашите права по отношение на § 13 от Общия регламент (EC) за защитата на данните ще намерите на „Какви права имате по отношение на Вашите лични данни“.

Данните, които Вие ни предоставяте чрез формуляра за контакт с цел запитване за подизпълнител на нашия уебсайт, се предават с цел обработка на запитването до съответното специализирано звено и след 14 дни биват изтрити от нашите уебсайтове. Подробности относно предоставянето на данни ще намерите на „Кой какви данни получава".

Събират се следните лични данни:

 • фирма (задължително поле)
 • улица, номер
 • пощенски код
 • град
 • държава (задължително поле)
 • идентификационен номер по ДДС (задължително поле)
 • уебсайт
 • обръщение
 • собствено име
 • фамилно име
 • позиция
 • телефон (задължително поле)
 • имейл (задължително поле)
 • Вътрешен транспорт Австрия
 • Редовни линии Австрия
 • Чартърен транспорт Австрия
 • Вътрешен транспорт за други страни
 • Международни редовни линии
 • Международен чартърен транспорт
 • Спринтери
 • камиони за къси разстояния Plane/брезент
 • камиони за къси разстояния Koffer/фургон
 • седлови влекачи
 • Автовлак Plane
 • Автовлак Koffer
 • WAB влекач със сменяема каросерия
 • Потвърждение за прочетена Декларация за защита на личните данни

Информация относно Вашите права по отношение на § 13 от Общия регламент(EC) за защитата на данните ще намерите на „Какви права имате по отношение на Вашите лични данни“.

Лични данни се събират само тогава, когато ни ги предоставяте при регистрация или кандидатстване онлайн. Следните лични данни се събират, обработват и използват за целите на заявените от Вас услуги и за обработка на Вашите запитвания и кандидатстване за работа.

 • Обръщение (задължително поле)
 • Титла
 • Име (задължително поле)
 • Фамилия (задължително поле)
 • Имейл (задължително поле)
 • Телефон (задължително поле)
 • Прикачени документи за кандидатстване

Ако кандидатствате за работно място при нас, е необходимо да създадете профил на кандидата в нашия портал за кандидатстване. Полетата, означени като задължителни, трябва да бъдат попълнени, тъй като иначе е невъзможно създаването на профил на кандидата и изпращането на документите.

Със създаването на профил на кандидата Вие давате съгласието си за използване от наша страна на Вашите данни – дори без да сте изпратили кандидатура – с цел сравняване на позициите за вътрешнофирмени нужди, както и да се свързваме с Вас, за да Ви предлагаме интересни позиции. Имате право да получавате информация, да коригирате, изтривате, ограничавате, както и да предавате Вашите лични данни и да подавате възражение срещу използването им.

С цел поддържане на нашата уебстраница и на портала ни за кандидатстване, обработката на Вашите запитвания, кандидатури и използването от Ваша страна на нашите услуги ангажираме доставчици на (софтуерни) услуги, които при изпълнение на дейността си може да имат достъп до Вашите лични данни. Те са поели задължение пред нас за спазване на актуалните изисквания за опазване на личните данни. По-подробна информация относно ангажираните от нас подизпълнители може да поискате на адрес datenschutz@quehenberger.com.

Създавайки профил на кандидата, давате съгласието си данните Ви, в това число и документите за кандидатстване, да бъдат предоставяни на и обработвани от съответните филиали и специализирани отдели в рамките на AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP или на фирми, в които участва предприятие от концерна, за нуждите на вътрешнофирмено сравнение на позициите и на целия процес на кандидатстване. Освен това давате съгласието си фирмите да се свързват с Вас, за да Ви предлагат интересни позиции в съответната фирма и/или да Ви включат в следващите етапи на кандидатстването (напр. центрове за оценка на кандидати, тестове и т.н.). По всяко време можете да оттеглите съгласието си във Вашия профил на кандидата. Можете също така по всяко време да изтриете целия си профил на кандидата. Информация за Вашите права по отношение на § 13 от ОРЗД ще намерите в раздел „Какви права имате по отношение на Вашите лични данни“.

Съхраняване и сигурност на данните

Данните от Вашия профил на кандидата ще бъдат автоматично изтрити 18 месеца след последната Ви активност във Вашия профил. В случай че кандидатурата Ви бъде отхвърлена, съхраняваме всички данни и документи, свързани с кандидатурата Ви, както и кореспонденцията в тази връзка също за срок от 18 месеца, след което същите ще бъдат автоматично изтрити. Ако кандидатурата Ви бъде одобрена, Вашите данни и документи ще бъдат използвани в рамките на трудовоправното отношение.

Предприемаме всички изискуеми технически и организационни мерки, за да защитим личните Ви данни от загуба, неоторизиран достъп и злоупотреба.

бисквитки-намек

Бисквитките са най-малките текстови файлове, които се съхраняват чрез браузъра на Вашето крайно устройство, когато използвате нашия уеб сайт. Тези текстови файлове съдържат информация относно предоставянето на лесни за ползване услуги и се четат от уеб браузърите.Бисквитките дават възможност на нашия уеб сайт, да Ви разпознае отново, така че нашият уеб сървър да може да Ви представи по-персонализиран, по-добър, по-бърз и по-добре съобразен с Вашите нужди сайт. 

Затова, моля, имайте предвид, че може да нямате достъп до някое уеб съдържание, ако блокирате бисквитките.

По принцип различаваме следните типове бисквитки:

 • Временни бисквитки, поставени конкретно периода на сесията: Същите се съхраняват, докато сърфирате в нашия сайт, на Вашия компютър или крайно устройство и след това се заличават.
 • Постоянни бисквитки: Тези бисквитки остават по-дълго време на Вашия компютър.
 • Външни бисквитки от трети страни: Тези бисквитки са създадени от партньорски сайтове и вградени в нашия сайт. Те се използват например за изпращане на целеви реклами.

Обикновено използваме интернет технологии (напр. като бисквитки, Java Script) само с цел, да улесним ползването на нашия уеб сайт и да оптимизираме нашето предлагане и Вашата комуникация с нашето съдържание.

 • Използваме така наречените временни бисквитки (за периода на сесията), за да поддържаме активна текущата сесия.
 • Използваме бисквитки за анализ на данни. Така можем да разберем, как се приемат например нашите формуляри, колко посетители ползват нашите сайтове или кои са най-посещаваните уеб сайтове. 
 • Използваме външни бисквитки от трети страни, които служат за подобряване на Вашия опит с нашето съдържание и реклами.

Този уебсайт използва също така и услуги за уебанализ, предоставени от Google. За повече информация по въпроса както, както и по принцип относно защитата на данните вижте на Указание за защита на данните.

"Някои трети страни задават бисквитки на Вашия компютър, главно за да регистрират поведението на посетителите и за да персонализират предложения (включително реклама). В зависимост от платформата се използват няколко бисквитки от трети страни. Как третата страна-доставчик борави с бисквитки, можете да прочетете на съответните страници от мрежата. Указанията относно социалните мрежи може да намерите в таблицата по-долу. Над външните бисквитки от трети страни ние нямаме контрол. Ето защо, ние Ви препоръчваме да проверите на интернет страниците на съответните трети страни, какви бисквитки се използват и как те могат да бъдат управлявани. За ай-често срещаните трети страни - доставчици на услуги като Facebook, Google и мн. др. "Digital Advertising Alliance" предлага възможността, да се предприеме общо Opt-Out на всички DAA компании. Допълнителна информация по въпроса можете да откриете в точка 4 и 5.

Бисквитка, технология или доставчик     Задача Продължителност на използване    
Google Analytics
__utma дава възможност за проследяване на посещения и посетители.     2 Години
__utmz определя, от кой източник / кампания идва посетителято.     6 Месеци
__utmx е бисквитка, която е настроена специално за тестване и експерименти в рамките на Analytics.     26 Месеци
__utmt да ограничи обема на заявките към Google Analytics.     10 Минути
__utmb използва се за анлизиране на новите посещения.     30 Минути
__utmc Така във връзка с __utmb се определя, дали става въпрос за ново(подновено) посещение.     премахва се, когато браузърът се затвори    
__gat Функционална бисквитка, чиито задачи могат да варират.     2 Години
PHP
PHPSESSID PHP Session Cookie     премахва се, когато браузърът се затвори

В менюто на браузъра си ще намерите възможности за настройки при използването на бисквитки. Обикновено браузърът има следните опции за настройки:

 • Показване на бисквитки,
 • Разрешаване на бисквитки,
 • Деактивиране на всички или на определени бисквитки,
 • Деактивиране на всички бисквитки при затварянето на браузъра
 • Блокиране на бисквитки,
 • Блокиране на бисквитки,
 • Възразяване срещу Tracking уеб анализ

За следните браузъри вижте инструкциите за деактивиране на бисквитки на сайтовете на производителите. Ако блокирате нашите бисквитки в браузъра Ви, не можете да използвате някои секции на нашия уебсайт.

Въпроси относно Уведомлението за поверителност

Този уебсайт се поддържа от AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно указанието за защита на личните данни или нашата работа с Вашите данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Martina Rettenbacher.

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Datenschutz
Martina Rettenbacher
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
Austria
datenschutz@quehenberger.com или dataprotection@quehenberger.com