Q Air Aerospace се прилага на практика.

Нашите специални решения за въздушен транспорт

Вашият елемент: въздух. Вашата област на дейност: Навсякъде по света. Индустрията за въздушен транспорт на товари е много сложна и динамична област. За да отговорим на специалните изисквания на тази иновативна индустрия са необходими добре замислени и съобразени с конкретните изисквания висококачествени решения.

С Q Air Aerospace, Quehenberger Logistics предлага точно такива решения. Q Air Aerospace е създаден специално за индустрията на въздушния товарен транспорт. Така въздушният товарен продукт осигурява на авиокомпаниите, производителите на самолети, фирмите за поддръжка и доставчиците на оборудване с  оптимални възможности за бързо и гъвкаво транспортиране на пратки до всяка точка на света.

С Q Air Aerospace, нашите клиенти се възползват от

  • Персонализирани решения
  • Маршрути и  AOG услуги 
  • Глобална мрежа от специалисти – TALA България оперирана от Quehenberger Logistics 
  • интегрирани митнически услуги
  • фиксирано лице за контакт (единична точка за контакт) 
  • прозрачност
  • незабавна реакция в случай на промяна на обстоятелствата

Индустриални услуги за въздушен товарен транспорт

За да отговорим на специалните изисквания на индустрията за въздушен товарен транспорт,ние създадохме продукт, който не само убеждава нашите клиенти с абсолютното му качество, но и с много гъвкавост и индивидуалност.

Aircraft on Ground shipments (AOG) е услуга за приоритетни пратки.

Винаги в движение с Aircraft on Ground (AOG)

На практика потенциалният сценарий за нашия специален продукт за въздушен превоз може да изглежда по следния начин:
Понастоящем във Виена е необходима резервна част за самолет, съхранявана в Париж. 
Срок на доставка: три часа.

07:36
Заявка за доставка на AOG пратка с нашите партньори от авиоиндустрията в Париж и предварително уведомяване на Quehenberger Logistics.
07:42
Потвърждаване за приемане от екипа на Quehenberger Logistics Q Air Aerospace и предварително уведомяване на фирмата за поддръжка.
09:03
Пристигане на международно летище Виена.
09:55
Вземане на пратката.
10:28
Доставка на пратката.
10:32
Бележка за изпълнение и POD (доказателство за доставка) се изпращат до партньорите ни в Париж.

Отделяме време за Вас и слушаме!

Вие търсите специални решения за въздушни товари за Вашата стока? С нашите услуги Q Air ние предлагаме комплексни услуги в комбинация с дълбоко индустриално know-how – вижте сами!