Success Metrics  - Strategija poslovanja - Kompanija - Quehenberger Logistics

Bliskost vašem poslu.

Success Metrics

Sredstvima ravnomjernog uspjeha Quehenberger Logistics permanentno sebe stavlja na probu.

Success Metrics služi za kontinuirano mjerenje performanci  Quehenberger Logisticsu kroz  četiri osnovna područja: efikasnost, kvaliteta/usluga, zaštita na radu i zaposlenici.

 

Na osnovu činjenica ovih performansi, procjena se može zasnivati na regionalnom aspektu kao i na proizvodno uslužnom. Usporedbe pokazuju put ka  stalnom napredovanju i održavanju dinamike u svim segmentima tvrtke. Na ovaj način Quehenberger Logsitics izbjegava bilo kakav zastoj.

Nazad

Kontakt

Praćenje & Trag

Ovdje se možete prijaviti na Quehenberger alate za praćenje.
Prijava