Žena s tabletom v sklade. Žena s tabletom v sklade.
Úspech na základe vývoja.

Kvalita a inovácie

Spoločnosť Quehenberger Logistics je presvedčená o tom, že udržateľný úspech a inovácie sú navzájom neoddeliteľne prepojené. Pretože iba ten, kto už dnes myslí na zajtra, môže svojich zákazníkov presvedčiť aj v budúcnosti.

Myslieť už dnes na zajtra

To, čo robíme dnes, robíme s maximálnou kvalitou, profesionalitou a vášňou. Súčasne sú na najvyššom mieste našej spoločnosti neustále zlepšovanie a nepretržitý rozvoj nových myšlienok a riešení. Myslenie orientované na budúcnosť a inovácie máme stále v hľadáčiku – aby sme dokázali aj zajtra zabezpečiť efektívnosť, výnosnosť a dôveru, ktorú do nás ako zákazník vkladáte.

Certifikát

Ako pracujeme

Brožúra značky Quehenberger položená na stole.

Pre našich zákazníkov vyvíjame k ich spokojnosti stabilné a odolné procesy a riešenia na základe integrovaného systému manažmentu kvality, bezpečnosti a životného prostredia. Efektívne postupy v logistickom reťazci a transparentný tok informácií sú smerodajnými prvkami pre výnimočnú kvalitu služieb.

Váš benefit: služby, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Štandardizované, avšak na mieru individuálne vytvorené postupy, stabilné projektovanie, efektívne využívanie zdrojov a silné ukazovatele – to sú naše základy. Takto sa môžete úplne koncentrovať na vašu hlavnú činnosť a nechať váš tovar v najlepších rukách.

Naša prevádzková stratégia:

Nesnažíme sa vždy objaviť všetko nové, ale pri vypracovávaní individuálnych riešení pre zákazníkov staviame na už existujúce hodnoty zo skúseností. Na základe toho vyvíjajú naši experti na logistiku individuálne procesy Best-Practice s vlastnou značkou a riešeniami s pridanou hodnotou. Tieto sa globálne vyvíjajú na báze tých istých štandardov a ďalej sa upravujú individuálne podľa vašich požiadaviek. 

Pracujeme podľa najlepších a overených smerníc projektového manažmentu. Tak zabezpečujeme, že pri implementácii nových riešení sú zredukované riziká, projekty sa rozbiehajú bez problémov a zabráni sa vzniku chýb už v počiatočnej fáze. To prispieva k rýchlej a nákladovo efektívnej implementácii. 

Spoločne s našimi zákazníkmi definujeme požadované KPI, ktoré meriame, prezentujeme a pomocou systémov IT o nich informujeme v definovaných intervaloch. Tieto ukazovatele tvoria základ nášho plynulého procesu zlepšovania, ako aj pravidelných jour-fixes v oblasti kvality, kde spoločne identifikujeme potenciál na diskusiu a vizualizujeme ciele.

Pracujeme podľa princípov LEAN. Zredukovaním procesov dosiahneme zvýšenie kvality služieb, a tým aj spokojnosť zákazníka. Vaša pridaná hodnota je v tom, že zabránime plytvaniu zdrojov, zabezpečíme optimalizáciu nákladov a priebežnú transparentnosť.

Digitalizácia a softvérové riešenia

Digitalizácia je témou, ktorá má dnes veľký význam nielen v odvetví logistiky. Naším jasným cieľom je dosiahnuť kompletné digitálne prepojenie s našimi zákazníkmi a partnermi. Takto profitujete z ešte individuálnejších riešení a nových produktov presne pre vaše nároky. Zvýšená transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci, ako aj zvýšená produktivita na základe zredukovania a merateľnosti procesov sú u nás na prvom mieste.

V priebehu digitalizácie sú základom nové, inovatívne softvérové riešenia, ktoré umožňujú priebežne zobrazovať firemné procesy. Takto sa napríklad značne skrátil čas v dispozícii a jednotlivé procesy sú takmer úplne automatizované. Naši vodiči nákladných automobilov majú napríklad k dispozícii softvérovú aplikáciu, ktorá ich optimálne podporuje pri zadaných jazdách.

Smart Logistics

Fotografia skladu s inteligentnými logistickými zariadeniami.

Logistické procesy plánujeme a riadime efektívne používaním inteligentných informačných a komunikačných technológií. Preto sú naše heslá v Quehenberger Logistics aj v oblasti „Smart Logistics“: bezpečnosť, kvalita a transparentnosť. Kontrola v reálnom čase a inteligentný manažment alarmov zabezpečuje transparentnosť a možnosť kontroly celého reťazca prepravy. S pomocou moderných zariadení na diagnostiku a prenos údajov je možná okamžitá reakcia na odchýlky od vopred definovaných požiadaviek. 

Technické poruchy počas prepravy, výkyvy teplôt, tlaku vzduchu, vlhkosti alebo zmeny trasy – to všetko a ešte viac faktorov je kontrolovaných vďaka Smart Logistics v reálnom čase. To umožňuje zasa okamžitú reakciu na eventuálne odchýlky. Na základe takto vysokého stupňa transparentnosti a prehľadnosti sú vaše zásielky vždy v bezpečí a v najlepších rukách.

Inovatívny sprievodca v spoločnosti Quehenberger Logistics

Fotografia logistického zariadenia Roambee Bee.
Roambee Bee
Bezdrôtové zariadenie na sledovanie nákladných automobilov a kontajnerov, ako aj kontrolu teploty, tlaku vzduchu, polohy, pohybu, otrasov, manipulácie s tovarom atď. v reálnom čase.
Fotografia logistického zariadenia BeeBeacon Position II/II.
BeeBeacon Position I/II
Bezdrôtové zariadenie na spoľahlivé sledovanie jednotlivých balíkov, tovarov alebo odevov.
Fotografia logistického zariadenia BeeBeacon Position II/II.
BeeBeacon Position II/II
Bezdrôtové zariadenie, ktoré sa používa v chladiarenských vozidlách na kontrolu teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, na poskytovanie informácií atď.
Fotografia logistického zariadenia Bee Fleet.
BeeFleet Diagnose
Bezdrôtové zariadenie na diagnostickú analýzu on-board počas jazdy pre faktory ako je rýchlosť, otrasy, miesto atď. Môže sa použiť aj na kontrolu vozidiel vozového parku alebo ako technický diagnostický nástroj (prevádzkový stav).