Žena s tabletem ve skladu. Žena s tabletem ve skladu.
Úspěch díky rozvoji.

Kvalita a inovace

Společnost Quehenberger Logistics je přesvědčena, že udržitelný úspěch a inovace jsou neoddělitelně propojeny. Pouze ti, kteří plánují budoucnost, mohou dlouhodobě uspokojovat požadavky svých zákazníků.

Myslet dopředu do budoucnosti

Co děláme dnes, děláme na nejvyšší úrovni kvality, s profesionalitou a vášní. Zároveň se veškeré úsilí naší společnosti soustředí na nepřetržité zlepšování a neustálý vývoj nových přístupů a řešení. Jsme vždy otevřeni myšlení a inovacím orientovaným na budoucnost – abychom se ujistili, že dosahujeme efektivity a ziskovosti, která se od nás očekává, a že si zasloužíme důvěru, kterou jste v nás jako zákazníci vložili.

Certifikáty

Jak pracujeme

Za účelem vysoké míry spokojenosti zákazníků neustále vyvíjíme stabilní a odolné procesy a řešení, které se zakládají na integrovaném systému řízení kvality, bezpečnosti a životního prostředí. Pro výjimečnou kvalitu služeb jsou nezbytné efektivní pracovní postupy v dodavatelském řetězci a transparentní tok informací. 

Vaše výhody: Služby, na které se můžete spolehnout. V centru naší pozornosti stojí standardizované, ale vysoce přizpůsobitelné postupy, stabilní nastavení projektu, efektivní využívání zdrojů a vysoce diagnostické ukazatele výkonnosti. Tímto způsobem se můžete soustředit na své hlavní úkoly a spoléhat na to, že jste v nejlepších rukou. 

Naše provozní strategie:

Ve společnosti Quehenberger Logistics se nesnažíme znovu objevit kolo: Při vytváření zákaznických řešení se spoléháme na naše rozsáhlé zkušenosti v této oblasti. Na základě toho naši odborníci na logistiku vyvíjejí přizpůsobené osvědčené postupy s individuálními měřítky a řešeními s přidanou hodnotou. Ty jsou vytvořeny globálně na základě stejných standardů a následně jsou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům.

Pracujeme v souladu s osvědčenými a důvěryhodnými pokyny pro řízení projektů. Během implementace nových řešení jsme schopni minimalizovat rizika, zajistit hladký start projektů a zabránit možným zdrojům neštěstí v raných fázích. To nám umožňuje poskytovat rychlou a nákladově efektivní implementaci.

Spolu s našimi zákazníky definujeme požadované KPI, které poté měříme, ilustrujeme a hlásíme v předem stanovených intervalech pomocí našich IT systémů. Základem pro náš průběžný proces optimalizace jsou ukazatele výkonnosti spolu s pravidelnými Quality Jour Fixe, ve kterých identifikujeme potenciál pro akci a vizualizujeme vaše cíle. 

Pracujeme na principu LEAN. Zjednodušením našich procesů dosahujeme zvýšení kvality našich služeb a tím i spokojenosti našich zákazníků. Vaše přidaná hodnota spočívá v zabránění plýtvání zdroji, následné optimalizaci nákladů a průhlednosti.

Digitalizace a softwarová řešení

Digitalizace je zásadním přínosem v oblasti logistiky i mimo ni. Naším stanoveným cílem je kompletní digitální propojení s našimi zákazníky a partnery. Takto získáte výhody z ještě více přizpůsobených řešení a nových produktů založených na vašich konkrétních požadavcích. Zaměřujeme naše úsilí na zvýšení transparentnosti v celém dodavatelském řetězci a zvyšování produktivity díky zefektivnění a měřitelnosti procesů. 

V průběhu naší digitální transformace jsou nová a inovativní softwarová řešení zásadní pro ilustraci našich koncových procesů. Zatím jsme byli schopni optimalizovat například předběžné časy pro dispozici a téměř plně automatizovat řadu procesů. Naši řidiči nákladních automobilů používají softwarovou aplikaci, která je optimálně podporuje při správě přiřazených jízd.

Inteligentní logistika

Díky využití inteligentních informačních a komunikačních technologií efektivně plánujeme a řídíme logistické procesy. Hesla v oblasti inteligentní logistiky ve společnosti Quehenberger jsou: bezpečnost, kvalita a transparentnost. Díky monitorování v reálném čase a inteligentnímu řízení alarmů se celý dodavatelský řetězec stává průhledným a kontrolovatelným. Pomocí nejmodernějších zařízení pro diagnostickou analýzu a přenos dat můžeme okamžitě reagovat na odchylky od předem stanovených požadavků našich zákazníků. 

Poruchy dopravní technologie, kolísání teploty, tlak vzduchu, vlhkost nebo změny trasy – tyto a další faktory lze díky inteligentní logistice sledovat v reálném čase. To umožňuje okamžitou reakci na odchylky. Vysoký stupeň průhlednosti a přehlednosti znamená, že vaše zásilky jsou vždy bezpečné a v nejlepších rukou. 

Inovativní společníci v Quehenberger Logistics

Fotografie logistického zařízení Roambee Bee.
Roambee Bee
Bezdrátové zařízení pro sledování vozidel a kontejnerů, jakož i monitorování teploty, tlaku vzduchu, polohy, pohybu, otřesů (nárazů), manipulace se zbožím atd. v reálném čase.
Fotografie logistického zařízení BeeBeacon Position I/II.
BeeBeacon Position I/II
Bezdrátové zařízení pro spolehlivé sledování jednotlivých balíků, zboží nebo oděvů.
Fotografie logistického zařízení BeeBeacon Position II/II.
BeeBeacon Position II/II
Bezdrátové zařízení pro použití v nákladních vozidlech s řízenou teplotou pro sledování kolísání teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu, polohy atd.
Fotografie logistického zařízení Bee Fleet.
BeeFleet Diagnose
Bezdrátové zařízení pro palubní diagnostickou analýzu během provozu vozidla, sleduje rychlost, otřesy (nárazy), umístění atd. Lze použít jako prostředek pro sledování vozového parku nebo jako technický diagnostický nástroj (provozní stav).