Dva crvena kamiona u parkiralištu ispred mjesta Quehenberger. Dva crvena kamiona u parkiralištu ispred mjesta Quehenberger.

Pravne napomene

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Matični broj 

FN 327236f

Trgovački sud u 

Salzburg

Direktori 

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Zastupanje interesa

Privredna komora Salzburg

Vlasnik / izdavač medija 

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
office@quehenberger.com

GRUPA prema normi 

EN ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Izjava o privatnosti

Informacije o našim pravilima o privatnosti

Autorska prava

Sadržaj, struktura i izgled internetske stranice quehenberger.com zaštićeni su autorskim pravima. Autorska prava na slike, tekstove i druge zaštićene radove, zaštitne znakove i oznake time se ne ograničavaju. Dopušteno je umnažanje (uključujući ispis na papiru) ili upotreba internetske stranice ili njezinih dijelova u informativne svrhe. Bez izričitog pisanog pristanka dotičnog autora zabranjena je bilo koja druga upotreba sadržaja dostupnog na ovoj internetskoj stranici u bilo koju drugu svrhu osim gore navedene.

Slike © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Izjava o odricanju odgovornosti

Upotreba internetske stranice quehenberger.com služi isključivo u informativne svrhe. Tvrtka AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu pruženih informacija. Odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu upotrebom ili neupotrebom pruženih informacija ili upotrebom netočnih ili nepotpunih podataka isključena je, osim ako se dokaže da tvrtka AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nesmotreno ili nemarno postupa.

U slučaju izravnih ili neizravnih referenci na vanjske internetske stranice (hiperveze) tvrtka AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH odgovorna je u onoj mjeri u kojoj posjeduje znanje o nezakonitim sadržajima i, ako je tehnički moguće i razumno izvedivo, spriječi upotrebu nezakonitih sadržaja. Tvrtka AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH izjavljuje da u vrijeme povezivanja nije bilo nezakonitog sadržaja na povezanim stranicama. Tvrtka AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nema utjecaja na trenutačni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica te se stoga izričito ograđuje od eventualno nezakonitog sadržaja koji se tamo prikazuje.

Ovo odricanje odgovornosti (Disclaimer) treba smatrati dijelom internetske ponude s koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog odricanja odgovornosti ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili ne odgovaraju u potpunosti valjanom pravnom okviru, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u njihovom sadržaju i njihovoj valjanosti.