Анализ и контрол.

Финанси и контрол в Квеенбергер Лоджистикс

Цялостно разбиране на всички сфери на бизнеса, използване на програми като SAP и Excel, както и удоволствие от международната работа, са три качества, които характеризират нашите служители в областта на финансите и контрола.

Да бъдеш на върха на всички числа и процеси

Работата в областта на финансите зависи от постоянната комуникация и регулярен обмен на информация – координирането, разбирането и комбинирането са основни компоненти на ежедневната ни работа.

Като Финансов контрольор, счетоводител или стажант офис администратор – прилагането на специфичните за фирмата финансови регламенти е интересна и разнообразна област на отговорност! 


Стажант офис администратор и асистент финанси и счетоводство

Числата и статистиката са Вашия свят? Интересувате се от икономика счетоводство и баланси? Тогава финанси и счетоводство е перфектният профил за работа за Вас!

Чрез нашите образователни програми ще придобиете големи познания в областта на финансите. Наред с програмата „Младо поколение“, ние подкрепяме младите таланти след стажа им в тяхното образование и обучение като финансов и сертифициран счетоводител.

Вашето предизвикателство? Имате добри умения за управление на времето и работите с числа със страстна точност! Личният контакт с колеги и партньори също е част от ежедневната Ви работа, както и цялостното изпълнение на задачите.

Вашите задачи като стажант в областта на финансите и контролинга включват

 • сигурно управление на системата
 • редовна входяща и изходяща комуникация
 • точни и надеждни счетоводни операции
 • кандидатстване
 • осчетоводяване и калкулации
 • помощ към клиенти и доставчици

Счетоводител

Служители с бележник, писалка, очила и калкулатор пред компютър.

В тази позиция, Вашите основни задачи включват обработката на входящите и изходящите фактури, както и правилното им осчетоводяване. Ясно изразеното разбиране на числата, доброто владее на английски език и високо ниво на know-how в областта на EDP (SAP и Excel) са предпоставки. Това прави работата в международна среда забавна.

Вашите задачи като счетоводител включват

 • администриране на плащания, напомняния и вземания
 • обработка на фактури и напомняния
 • комуникация с превозвачи и колеги
 • проверки на кредитния лимит
 • годишен счетоводен баланс
 • комуникация с фиксалните институции

Финансов контрольор

Като финансов контрольор, Вие сте отговорни за предоставянето на точни и акуратни номера към различните отдели. Мисленето, ориентирано към резултатите и бизнеса са предпоставки.

Вашите задачи като финансов контрольор включват

 • координация и изпълнение на планирането и бюджетирането
 • месечно изчисляване и контрол върху разходите
 • участие в създаването на прогнози, обезпечаване на месечните разплащания
 • създаване на разсрочвания и начисления
 • оптимизиране на процесите
 • отчитане и осигуряване на необходимия информационен поток

Вашите предимства в Квеенбергер Лоджистикс

Интересувате се от работа в областта на финансите и контрола в Квеенбергер? Радваме се за това! Наред с многобройните ни предимства, можете да очаквате следното: 

 • най-съвременни системи
 • приятна работна среда
 • вътрешни програми за трейнинг и обучение

Ние сме тук за Вас!

Имате въпроси? Нашите колеги от отдел Човешки ресурси с нетърпение очакват Вашето запитване! 

Натиснете тук и можете да получите информация за множеството работни позиции за работа в Квеенбергер Лоджистикс.