Zaměstnanec pracující na počítači s celními doklady. Zaměstnanec pracující na počítači s celními doklady.
Přesné a spolehlivé.

Cla v Quehenberger Logistics

Jaké celní předpisy a směrnice platí v určité zemi?

Myšlení za hranicemi

Pro optimální podporu zákazníků v této oblasti mají naši zaměstnanci v celním oddělení rozsáhlé odborné znalosti v oblasti řešení komplexních celních postupů. Spolupracují s mezinárodními celními úřady a přesně vědí, které předpisy platí. Účtování různých celních postupů patří rovněž mezi jejich úkoly. 

Celní služby jsou věcí důvěry! Naši zákazníci se spoléhají na přesnou a pilnou práci našich celních zprostředkovatelů – protože veškeré celní postupy musí být správné, aby se zabránilo zpoždění v přepravním řetězci.   


Celní zprostředkovatel / celní specialista

Jako celní specialista zajišťujete řádné vyřízení všech záležitostí celního odbavení. Nezbytné pro tuto práci je komplexní know-how v oblasti cel, dobré jazykové a systémové dovednosti a přesný způsob práce. Jste pečliví a orientovaní na služby? Čekají na vás vzrušující výzvy v oblasti cel! 

Vaše úkoly jako celní zprostředkovatel

  • vyřizování všech postupů celního odbavení 
  • prohlášení Intrastat 
  • předložení písemných prohlášení celnímu úřadu 
  • poskytování informací o tarifech zákazníkům
  • interní a externí účetnictví 
  • poskytování celních dokladů 
  • kontrola celních dokumentů 

Vaše výhody v Quehenberger Logistics

Práce s cly je něco pro vás? V našem týmu na vás čekají mnohé výhody

Jsme tu pro vás!

Máte otázky? Naši spolupracovníci na oddělení lidských zdrojů se na vaše dotazy těší! 

Klikněte zde a podívejte se na přehled množství profilů pracovních pozic ve společnosti Quehenberger Logistics.